van de bestuurstafel

17 juni 2019

Naast ‘wist u dat …’ is ‘van de bestuurstafel’ bij veel verenigingen een vaste rubriek in het clubblaadje, de nieuwsbrief, de website of hoe de verschillende media ook mogen heten. Ook bij De Krom hebben wij in ‘De Krommert’ een vaste rubriek met nieuws uit het bestuur gekend. Ons bestuur vindt het belangrijk om hier weer mee te starten, dus vijf keer per jaar houden wij u kort op de hoogte van wat wij voor u mogen bedenken en doen … en bij het jaarverslag krijgt u een formele verantwoording van ons beleid.

Dinsdag 11 juni heeft uw bestuur vergaderd. De belangrijkste punten waren de continuing story van de brug (‘geen nieuws’); actie n.a.v. melding van ‘gebruik’ van het vlot aan de Rijn door hangjongeren; de komende evenementen: presen(ta)tie op de sportochtend van de Woerdense Vakantieweek en de interne wedstrijden alias de ‘Kromme’ Rijn Games (houdt u september in de gaten!); hoe we het organiseren van evenementen consistenter en toekomstvaster kunnen maken; het meedoen aan sponsoractiviteiten die de club extra inkomsten opleveren, met name de RABO-sponsorfietstocht; hoe we ons als SPORT-club aan de buitenwereld willen presenteren in samenhang met communicatie en publicatie in onze media; hoe we de interne communicatie kunnen verbeteren in samenhang met de opzet van onze website en de zogenaamde ‘secretaris-mails’; wat we op korte termijn, in onzekere tijden, kunnen doen aan verfraaiing van tuin en loodsen; het opstellen van een jeugdplan (waar oud-bestuurder Louise aan begonnen was); het belang van continuering van de coaching resulterend in het plan om die in het najaar weer te organiseren; werving en behoud van leden, bevordering van het clubgevoel, bedenken van behapbare klussen en realisatie daarvan door recrutering van vrijwilligers, met als acute noodzaak snel te beginnen aan het opknappen, onderhoud en verven van onze loodsen; en last but not least een informele, ongestructureerde, maar wel doelbewuste en perspectiefbiedende borrel voor alle huidige vrijwilligers en commissieleden als smeerolie voor het voorgaande punt.

U kent de effectieve vergaderstijl van de ledenvergadering en het zal u niet verbazen, dat onze voorzitter deze volle bestuursvergadering in de geplande twee uur heeft weten te leiden. Het zal u ook duidelijk zijn, dat de meeste onderwerpen op de volgende bestuursvergaderingen terug zullen komen. In de komende afleveringen van ‘van de bestuurstafel’ zullen we u op meer details kunnen vergasten.

Tot slot: het bestuur hoopt met deze rubriek iets los te krijgen. Transparantie heeft alleen maar zin als er aan weerszijden naar elkaar gekeken wordt! Wij zien uw reacties gaarne tegemoet.

Elfstedenroeimarathon (2)

7 juni 2019
Van de secretaris

Na publicatie van het breaking news over de Elfstedenroeitocht hebben wij nog een extra bulletin met het laatste nieuws. Van André Derks ontvingen wij het volgende bericht.

Wij, André (De Krom), Martin (De Laak) en Hessel (De Grift), hebben voor de makkelijke weg gekozen wat betreft voorbereiding en logistiek. Ons hele draaiboek was simpel:
– om de 30 min wisselen op het water;
– na Sloten wordt het vuil opgehaald en de drank aangevuld;
– geen volgploeg en maar hopen op hulp bij het stempelen.

De boot optuigen verliep zonder problemen. Iedereen had zijn eigen elfsteden-onderdelen meegenomen waardoor alles in overvloed aanwezig was en de boot snel goedgekeurd was.

Al zat de boot wel erg vol dit keer met 12 liter drank, eten voor 12 uur, warme kleren voor de nacht, reserveriemen, zwemvesten en dan nog eens de verplichte items als pompen, extra drijfvermogen, pikhaak, peddel, hoosblik, tonnetje … Maar goed dat weet je dus, dan maar ergens een plekje er tussenin zoeken om te roeien en te sturen.

We zouden rustig starten, maar na de aanmoedigingen op de kant van De Krom was dat moeilijk en zijn we maar gewoon stevig van start gegaan en hebben dat volgehouden tot we voor de eerste keer terug waren in Leeuwarden.

Buiten de normale dipjes en de kou ’s nachts hebben we geen echte problemen gehad. Wel zijn we nog 3 keer de boot uit geweest om naar de WC te gaan verder was het niet zeuren en roeien.

Na Harlingen, toen bleek dat we ruim voorlagen op schema, zijn we dan toch maar wat rustiger aan gaan doen, wat overigens niet echt moeilijk was na 180 km in de boot, en tja, dan word je na 190 Km toch nog ingehaald door De Krommerts. …. helaas net niet gelukt om ze voor te blijven.

En voor mij geen vraagteken maar een uitroepteken: volgend jaar gewoon weer !!!!

Einde extra nieuwsbulletin.

Avondtocht Reeuwijkse plassen

27 mei 2019
Van de secretaris

Hieronder vinden jullie een avond-tuurlijke roeitocht vlak voor de langste dag heel dicht bij huis: “Avondtocht Reeuwijkse plassen”.

Zet dinsdag 18 juni in je agenda en houdt vooral de inschrijvingstermijn in de gaten: na 9 juni ben je te laat! 

Alle informatie vind je hieronder.

TOERCOMMISSIE

De toercommissie van de Krom nodigt u uit om deel te nemen aan de

Avondtocht Reeuwijkse Plassen
Wanneer : Dinsdag 18 juni 2019
Vertrek : 18.00 uur vanaf de Krom
Aanwezig : 17.45 uur 
Terug : Uiterlijk 22.00 uur bij de Krom
Lengte : Ca. 23 km
Reisdoel : Reeuwijkse Plassen
Kosten : €10,00
Meenemen : Evt. eten, kleding die past bij het weer, water.
Inschrijven : Bij Martin Hoogenboom: [email protected]

Inschrijving sluit zondag 9 juni.

Wat er verder toe doet: 
We gaan met de auto naar Roei- en Zeilvereniging “Gouda”. Hier stappen we in de boot voor een rondje Reeuwijkse Plassen. De chauffeurs krijgen €0,20 per km. 

De toercommissie