toertochten

Toertochten vormen het recreatief element bij uitstek. Met een groepje van 15 à 20 man en een boot of 4, 5 ga je elders in Nederland roeien bij een andere roeivereniging. De kennismaking bij een andere club met zijn eigen mores en gebruiken, met ander roeiwater, verruimt je horizon. Het optrekken met een grote afzonderlijk roeiende, maar toch bij start, rust en einde samen optrekkende groep is heel gezellig en draagt bij aan de clubgeest.

Omdat er doorgaans heel wat uurtjes meer geroeid wordt moet het sportieve element niet onderschat worden. De toercommissie zorgt voor een uitgebalanceerde bemanning en zal bij een enkel twijfelgeval iemand afraden om aan (langere) tocht deel te nemen.

De toercommissie organiseert zo’n zes toertochten per jaar. De midwekers organiseren enkele tochten, soms vanuit de eigen haven, soms bij andere clubs. Ook landelijk worden tochten georganiseerd, met name de Weerribbentocht in Steenwijk en de Lichtjestocht in Amsterdam. De informatie wordt verschaft via de rondzendbrief , posters op het mededelingenbord op de deur van loods 2 en de agenda van deze website.

Omdat er allerlei onverwachte zaken kunnen optreden wordt de zeggenschap in de boot bij een ervaren captain gelegd. Deze zorgt er voor, dat er tijdig gewisseld wordt van stuur- en roeiplaats, dat er regelmatig gerust wordt en dat er bij onverhoopte panne adequaat wordt opgetreden.

De toertochten worden ruim van tevoren aangekondigd. Er is een toercommissie actief die het hele roeiseizoen tochten organiseert. Deze hebben meestal de loods als vertrekpunt, maar soms wordt ook een tocht georganiseerd waarbij vertrokken wordt vanaf een andere vereniging. Er zijn ook landelijk georganiseerde toertochten. Aankondigingen en informatie hiervoor vinden meestal plaats via posters op de loods-deuren.

Regels en aandachtspunten, in het bijzonder voor het sturen, staan in de instructiewijzer¬†‘de Bonte Krommert’.