Toertochten

Toertochten vormen het recreatief element bij uitstek. Met een groepje van 15 à 20 man en een boot of 4, 5 ga je elders in Nederland roeien bij een andere roeivereniging. De kennismaking bij een andere club met zijn eigen mores en gebruiken, met ander roeiwater, verruimt je horizon. Het is heel gezellig en draagt bij aan de clubgeest.

Omdat er doorgaans heel wat uurtjes meer geroeid worden, kan het nog best inspannend zijn. De toercommissie zorgt voor een uitgebalanceerde bemanning en kan bij twijfel iemand afraden om aan (langere) tocht deel te nemen.

De toercommissie organiseert zo’n zes toertochten per jaar. De midwekers organiseren enkele tochten, soms vanuit de eigen haven, soms bij andere clubs. Ook landelijk worden tochten georganiseerd, met name de Weerribbentocht in Steenwijk en de Lichtjestocht in Amsterdam. De informatie wordt verschaft via de rondzendbrief , posters op het mededelingenbord op de deur van loods 2 en de agenda van deze website.

Omdat er allerlei onverwachte zaken kunnen optreden wordt de zeggenschap in de boot bij een ervaren captain gelegd. Deze zorgt er voor, dat er tijdig gewisseld wordt van stuur- en roeiplaats, dat er regelmatig gerust wordt en dat er bij onverhoopte panne adequaat wordt opgetreden.

Regels en aandachtspunten, in het bijzonder voor het sturen, staan in de instructiewijzer¬†‘de Bonte Krommert’.