Wie zijn wij

De Krom is een jonge club van zo’n 120 leden in alle leeftijden. Onze vloot bestaat uit C4-en, C2-en, gladde 2-en skiffs en wherry’s. Er wordt voornamelijk scullen-geroeid (elke roeier heeft twee riemen), maar we hebben ook enkele boordroeiers (elke roeier heeft zijn twee handen aan één riem). Veel van onze leden roeien recreatief waarbij de sportiviteit niet uit het oog wordt verloren. De laatste jaren zien we dat ook het wedstrijdroeien in de belangstelling komt. Ons roeiwater is goed, landschappelijk mooi en gevarieerd en rustgevend. Ons onderkomen mag als primitief worden aangemerkt; we hebben geen kleedruimte, geen douches en geen kantine, het sociale klimaat daarentegen is goed ontwikkeld, we staan als een hartelijke club bekend. De keukenhoek in de botenloods is de plek van samenkomst, waar het hart van de club klopt.
Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) en maken graag gebruik van haar diensten, kennis en kunde. Wij zetten ons in om het dopingreglement van de bond na te leven bij de wedstrijden waar onze leden aan deelnemen.
Wij zetten ons waar mogelijk in om mensen aan het sporten te krijgen en zo aan hun leefstijl bij te dragen. Zo organiseren wij een clinic om senioren met diabetes aan het roeien te krijgen. Iedereen die zich niet zo fit voelt of die medische ongemakken heeft, kan samen met ons bekijken wat mogelijk is aan begeleiding of materiaalaanpassing. Zo hebben we ervaring met reumapatiënten.

Geschiedenis

De Woerdense roeivereniging De Krom is opgericht op 30 oktober 1991. Roeidemonstraties en een informatiekraam tijdens de Open Dagen Waterrecreatie, gehouden in mei van dat jaar, lagen hieraan ten grondslag. Men begon met één wherry, de Najade, die geschonken werd door de Utrechtse roeivereniging Viking. De naam van onze club is afkomstig van een bocht, een krom, in de Oude Rijn. In de volksmond wordt de bocht in de weg, die berucht is om zijn vele ongelukken, ook De Krom genoemd. Toen in de jaren ’30 een café aan die weg werd gebouwd kreeg het ook de naam De Krom.