ledenadministratie

Wijzigen persoonlijke gegevens:

Voor het wijzigen van je persoonlijke gegevens of het opzeggen van je lidmaatschap kun je een mail sturen naar de ledenadministratie via: ledenadmin@rvdekrom.nl

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk aan het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, dus vóór 1 december.