Bestuur

Voorzitter
Frans Jacobs (voorzitter[at]rvdekrom.nl)

Secretaris:
Arnold van Winden (secretaris[at]rvdekrom.nl)

Penningmeester
Michelle van der Geest (penningmeester[at]rvdekrom.nl)

Commissaris roeien (Instructie, examens en wedstrijdroeien)
André Derksen (roeien[at]rvdekrom.nl)

De commissaris roeien is verantwoordelijk voor het botenplan en het bestuurlijk aanspreekpunt voor commissies die gaan over instructie, examens, wedstrijden en het jeugdroeien.

Algemeen bestuurslid (Activiteiten, evenementen en uitstraling)
Marike Eskes (activiteiten[at]rvdekrom.nl)

Van 2003 tot 2014 heb ik geroeid bij De Krom en heb ik ook een hele tijd in de toercommissie gezeten.

Sinds mei 2019 ben ik weer enthousiast lid geworden. Ik hoop dat ik in deze functie mijn steentje kan bijdragen aan het wel en wee van de vereniging. Ik sta zeker open voor leuke ideeën, wat betreft evenementen en activiteiten. Alleen met elkaar en voor elkaar is er veel mogelijk.

Ik ben verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van activiteiten en evenementen die de cohesie van de vereniging en haar leden versterken en die de aandacht van belangstellenden kunnen trekken en voor het beeld dat De Krom als sportieve én sociale vereniging wil uitdragen.

Onder mij vallen onder meer de volgende activiteiten: nieuwjaarsbijeenkomst, de onderlinge wedstrijden, die wij met een knipoog ‘Kromme’ Rijn Games noemen, de botendoop, lustrumfestiviteiten, deelname aan projecten in het kader van Woerden 650 en de open dag. Bij uitstraling horen onder meer het aanzicht van ons terrein en de loodsen, bevorderen van het dragen van clubkleding.

De taken publiciteit en publieke relaties, onder de aandacht van de secretaris, en mijn taken zijn nauw met elkaar verbonden en worden in goed overleg uitgevoerd.

Ereleden

Rob Melchers, Hetty Zandvliet – Tolk, Louise Baaré – van Schaik