veiligheid

Veiligheid staat bij roeien hoog in het vaandel, omdat mens en boot kwetsbaar zijn door water, weer en andere vaarweggebruikers. Vanaf de eerste instructieles wordt gewezen op de gevaren en getraind op veilig handelen. Riemen plat op het water is de eerste gehoorde opdracht en een gewoonte die zelden wordt nagelaten. Kameraadschap bepaalt het gedrag van de roeier, van het maatje, zoals dat ook bij mensen in gevaarlijke beroepen voor komt.

veiligheidsplan
Veiligheid loopt dan ook door alle aspecten van en alle activiteiten bij het roeien heen. Of het nu om instructie, wedstrijdroeien, toertochten, het in en uitbrengen van de boten en het vlot gaat, in elk onderwerp vind je impliciet of expliciet de mogelijke oorzaken van gevaren en de door regelgeving genomen maatregelen. De vereniging draagt zorg voor de veiligheid door een reeks van verboden, aanbevelingen en regels, bijeengebracht in een veiligheidsplan en permanent onder de aandacht van de leden gebracht door een veiligheidscoördinator.

Juist omdat veiligheid in alle aspecten van de vereniging en het roeien vervlochten zit, is het veiligheidsplan een uitgebreid, systematisch opgezet werk, waarin ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid kan vinden hoe hij zijn situatie en zijn handelen kan beveiligen. Het veiligheidsplan is hier te downloaden.

aanbevelingen en regels
Door De Krom zijn regels opgesteld ten aanzien van het niet roeien bij sterke wind, mist, vorst, onweer en na zonsondergang. Zie hiervoor dit handige schema:

Vaarverbod
Beslisboom vaarverbod

roeien in de winter

Skiffen in de winterperiode van 1 november tot 1 april wordt door het bestuur van RV de Krom niet verboden maar ontraden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om toch het water op te gaan. Geadviseerd wordt om niet alléén het water op te gaan maar ten minste met twee skiffs te zijn, of iemand op de kant te hebben die een werplijn, mobiele telefoon en thermofolie bij zich heeft.

Voor de jeugd geldt  dat er vanaf 1 november tot 1 april niet geskiffed mag worden. Uitsluitend wanneer er een wedstrijd geroeid moet worden mag ten behoeve van de wedstrijdtraining  geskiffed worden, zij het dat elke jeugdroeier een coach op de kant moet hebben die een werplijn, thermofolie en een mobiele telefoon bij zich moet hebben. Een coach kan niet verplicht worden een jeugd wedstrijdroeier tijdens de winterstop te begeleiden.

hulpmiddelen
De volgende hulpmiddelen zijn aanwezig bij de club.
Aan de buitenwand van de loods (Rijnzijde) hangen een reddingsboei en een werpklos.
Ieder lid moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze reddingsmiddelen en de instructies voor het gebruik moeten voor iedereen duidelijk zijn. Verder zijn op de vereniging de volgende hulpmiddelen aanwezig: een lange pikhaak, een blusapparaat, verbandtrommels en droge kleding.