Veiligheid

Veiligheid staat bij roeien hoog in het vaandel, omdat mens en boot kwetsbaar zijn door water, weer en andere vaarweggebruikers. Vanaf de eerste instructieles wordt gewezen op de risico’s en getraind op veilig handelen.

In de map ‘HELP’  hieronder vind je protocollen, checklists en belangrijke telefoonnummers. De map ligt ook op de koffietafel in de loods.

map HELP

1. Inhoud map veiligheidsbeleid roeivereniging De Krom Woerden
2. Iemand is onwel geworden protocol 1
3. Checklist persoon onwel geworden protocol 1
4. Man-vrouw te water protocol 2
5. Checklist man -vrouw te water protocol 2
6. Telefoonlijst te waarschuwen personen volgens opgave slachtoffer
7. Belangrijke telefoonnummers bij calamiteiten voor roeivereniging De Krom
8. Checklist risico analyse clubactiviteiten
9. Hulpmiddelen en reddingsmiddelen
10. Ontruimingsplan loodsen en terrein roeivereniging De Krom
11. Ledenlijst met e-mail adressen en telefoonnummers
12. Veiligheidsplan De Krom 06-03-2018

veiligheidsplan

Of het nu om instructie, wedstrijdroeien, toertochten, het in- en uitbrengen van de boten en het vlot gaat, in elk onderwerp vind je impliciet of expliciet de mogelijke oorzaken van gevaren en de door regelgeving genomen maatregelen. De vereniging heeft een reeks van verboden, aanbevelingen en regels, bijeengebracht in een veiligheidsplan . Deze worden onder de aandacht van de leden gebracht door een veiligheidscoördinator.

De praktische vertaling daarvan staat in de map ‘HELP’ die op de koffietafel in de loods ligt. Daarin staan protocollen, checklists en belangrijke telefoonnummers.

Juist omdat veiligheid in alle aspecten van de vereniging en het roeien vervlochten zit, is het veiligheidsplan een uitgebreid, systematisch opgezet werk, waarin ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid kan vinden hoe hij zijn situatie en zijn handelen kan beveiligen. Het veiligheidsplan is hier te downloaden.

hulpmiddelen

De volgende hulpmiddelen zijn aanwezig bij de club.
In de keukenkast rechts boven de aanrecht in de loods bevinden zich EHBO-trommels, reddingsklossen en warmhoudfolie.

Ieder lid moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze reddingsmiddelen en de instructies voor het gebruik moeten voor iedereen duidelijk zijn. Verder zijn op de vereniging de volgende hulpmiddelen aanwezig: een lange pikhaak, een blusapparaat,  en droge kleding.

aanbevelingen en regels

Door De Krom zijn regels opgesteld ten aanzien van het niet roeien bij sterke wind, mist, vorst, onweer en na zonsondergang. Zie schema:

Vaarverbod
Beslisboom vaarverbod

roeien in de winter

Skiffen in de winterperiode van 1 november tot 1 april wordt door het bestuur van RV de Krom niet verboden maar sterk ontraden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om toch het water op te gaan. Geadviseerd wordt om niet alléén het water op te gaan maar met ten minste twee skiffs te zijn, of iemand op de kant te hebben die een werplijn, mobiele telefoon en thermofolie bij zich heeft.

Voor de jeugd geldt  dat er vanaf 1 november tot 1 april niet geskiffed mag worden. Uitsluitend wanneer er een wedstrijd geroeid moet worden mag ten behoeve van de wedstrijdtraining  geskiffed worden, zij het dat elke jeugdroeier een coach op de kant moet hebben die een werplijn, thermofolie en een mobiele telefoon bij zich moet hebben. Een coach kan niet verplicht worden een jeugd wedstrijdroeier tijdens de winterstop te begeleiden.