Leden en lidmaatschap

Roeivereniging De Krom staat in principe open voor iedereen vanaf 12 jaar die zin heeft in roeien… en kan zwemmen. Op deze pagina’s staat wat wij willen zijn, wat we te bieden hebben en wat we van de leden vragen.

Kennismaken

We nodigen u uit: Stap eens in de boot, maak kennis met het roeien en proef de sfeer binnen de vereniging. Elke zaterdagmorgen om 11.30 uur bent u welkom voor een eerste gesprek. De introductiecommissie zal u dan op een later moment wegwijs maken en in de boot laten proeven wat roeien is.

Lid zijn van RV de Krom

Zolang je in het instructietraject zit komt de club vanzelf op je af. Daarna moet je zelf de weg weten te vinden. Dan is het nuttig om veel contacten binnen de vereniging te hebben, zodat je zelf roeiafspraken kunt maken. Als je nog geen eigen vaste ploeg hebt helpt het enorm als je wat langer op de club blijft ‘hangen’, eens met een toertocht meedoet, en vooral als je als vrijwilliger meehelpt bij de bar- of materiaalcommissie, zijn die contacten zo gelegd. Kijk eens onder het onderwerp hand- en spandiensten.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 30. De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 238 per jaar. Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar zal, gerekend vanaf de datum van inschrijving, over het resterende deel van het jaar contributie worden geheven. Jeugdleden (van 12 t/m 17 jaar) betalen € 120. Voor sommige activiteiten, zoals toertochten, worden de extra kosten in rekening gebracht; het gaat om een bescheiden bedrag voor botenhuur, een lunch en een drankje en dergelijke. Het lidmaatschap wordt elk jaar met één jaar verlengd.

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie middels het bijgevoegde INSCHRIJFFORMULIER

KvK-nummer 40482066

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (= kalenderjaar) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
Indien niet tijdig en/of indien niet schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap nog een heel verenigingsjaar door en is bijgevolg contributie verschuldigd voor dat gehele jaar.