Schenkingen

Uw gift aan of uw contributie voor de Krom en de Inkomstenbelasting

Op de ALV van 7-3-2014 is de vraag gesteld of de Krom een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is en of de contributie voor de Krom aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting.

Onderzoek naar de antwoorden op deze vragen heeft geleerd dat:

 • De Krom geen ANBI is,
 • de contributie voor De Krom niet aftrekbaar is,
 • een eenmalige gift aan De Krom niet volledig aftrekbaar is,
 • een periodieke gift aan De Krom wel volledig aftrekbaar is.

Giften zijn alleen volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, als ze worden gedaan aan:

 • een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
 • een vereniging die geen ANBI is, maar aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De Krom is geen ANBI, maar voldoet wel aan de voorwaarden van categorie 2. De gift moet in dat geval een periodieke gift zijn, die aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • De gift moet schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging;
 • De gift moet minimaal 5 jaar achter elkaar worden gedaan en minstens 1 keer per jaar;
 • De gift moet ieder jaar (ongeveer) even hoog zijn;
 • De vereniging mag geen tegenprestatie leveren voor de gift.

Voor het vastleggen van de overeenkomst is geen notaris nodig. Ook hoeft de overeenkomst niet te worden opgestuurd naar de Belastingdienst. De gever en de vereniging bewaren beide een kopie, die op verzoek van de Belastingdienst moet kunnen worden getoond (zie formulier ‘Periodieke gift in geld’).

De aftrekbaarheid van een periodieke gift levert een financieel voordeel op voor de gever of voor de vereniging (of voor beide).

Voorbeeld (er van uitgaande dat de gever in het belastingtarief van 37% valt):

 1.  Voordeel volledig voor de gever:

de gift is € 200 per jaar; de vereniging ontvangt € 200;
het belastingvoordeel voor de gever is 37% van € 200 = € 74;
de gever betaalt per saldo € 200 – € 74 = € 126.

 1.  Voordeel volledig voor de vereniging:

de gift is € 317,50 per jaar; de vereniging ontvangt € 317,50
het belastingvoordeel voor de gever is 37% van € 317,50 = € 117,48;
de gever betaalt per saldo € 317,50 – € 117,48 = € 200,02.

Het belastingvoordeel kan natuurlijk ook verdeeld worden tussen de gever en de vereniging.

Overweegt u periodiek te schenken aan uw geliefde roeivereniging de Krom, stuur dan een e-mail naar penningmeester[at]rvdekrom.nl 

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl
Privé/Inkomstenbelasting/Aftrekposten/Giften
Privé/Relatie, familie en gezondheid/Schenken/Giften