Roeikleding bestellen

Door Michelle van der Geest

11 oktober 2017

Inmiddels heb ik bestellingen voor in totaal 10 kledingstukken. Dit betekent dat binnenkort de site opengaat om kleding te bestellen. Ieder lid kan dan kleding bestellen en daarna zal het waarschijnlijk weer een tijd duren voor er kleding besteld kan worden.

 

Buitenvlot: investering en instemming

Door Rob van Brouwershaven (voorzitter)
4 oktober 2017

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering spraken we over het aanbrengen van een vlot om glad materiaal direct in de Oude Rijn te water te laten. Het had de voorkeur van de ALV om hier een vast, drijvend vlot voor te kiezen.

Gerard Wollenberg heeft via vele contacten (Gemeente, Provincie, Waterschap) ervoor gezorgd, dat we een vergunning hebben gekregen voor een vast, drijvend vlot van 1.20 bij 6.00 meter! Dat is dus heel mooi! Heel veel dank Gerard!

Er ligt een offerte voor een dergelijk vlot van 3.175 euro, inclusief BTW. Van dezelfde leverancier als het vlot in de insteekhaven. Dit is inclusief materiaal om het vlot vast te maken aan de bestaande beschoeiing.

Ook nu weer, wil de TC zorgen voor de bevestiging en het toegankelijk maken van dit vlot en het aanpassen van de hijsinstallatie!

Zonder tegenbericht (uiterlijk 10 oktober 2017), wil het bestuur binnenkort de formele opdracht hiertoe aan de TC geven (inclusief het bestellen van het vlot). Het bestuur ziet dekking voor dit bedrag in onze reserves.

AED Barwoutswaarder

Door Hans Papeveld
4 oktober 2017

Algon, Bertine, Bert, Hermine en ik volgden gisteravond de cursus AED.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Een dergelijk apparaat hangt in het portiek van de tweede woning na De Krom richting Nieuwerbrug.
Zo’n 300 meter van De Krom. Eerst de haven van Provinciale Waterstaat, dan de containeropslag, dan woning 1 en dan woning 2. Met die beesten allemaal.
Kijk voor meer informatie ook eens hier: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/aed

Populieren worden gerooid

4 oktober 2017

De populieren die aan de weg bij onze vereniging staan zullen de komende weken gerooid gaan worden.
Dat is jammer, want het zijn prachtige bomen. Maar populieren hebben een beperkte levensduur. Als ze te oud worden kunnen er gemakkelijk takken afbreken en daarmee schade aanrichten, waardoor de bomen een veiligheidsrisico vormen.
Als er meer informatie beschikbaar komt zullen we dit laten weten.

Zie ook de website van de gemeente Woerden: https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/bomenkap-barwoutswaarder

Brouwers en schenkers gezocht

Door de secretaris
2 oktober 2017

Onze vereniging zoekt nog mensen die één keer in de 3 maanden thee en koffie kunnen verzorgen op de zaterdag ochtend.

Veel leden helpen hier al aan mee maar een paar vrijwilligers erbij zijn nodig.

Onder het motto: ‘ik heb hem zelf ook’, kan ik op basis van persoonlijke jarenlange ervaring als gastheer zeggen dat dit best leuk is om te doen en het kost niet veel tijd.

Je leert je clubgenoten (beter) kennen en met z’n allen maken wij er een zaterdags een gezellige ochtend van.

Je kan je opgeven/nadere informatie inwinnen bij de barcommissie:
etamboer[at]hetnet.nl

Geslaagd!

Door Louise Baaré
29 september 2017

Er zijn weer heel wat geslaagden! Afgelopen zaterdag zijn er examens afgenomen. Hieronder een lijst van afgenomen examens en de geslaagden. Allemaal van harte gefeliciteerd en hartelijk dank aan alle instructeurs!

Scullen 1 (geen sturen 1).
Els Stilma
Heleen den Dulk

Scullen 2 en sturen 2
Paulien Elfers
Tamara Raaijmakers
Hetty Verhoog
Ellen Janssen
Ed van Kempen
Ard Egas
Ebart van den Berg

Scullen 3
Hetty Verhoog
Ellen Janssen
Ed van Kempen
Ard Egas

Midweek roeien naar Nieuwegein

Door Tineke Hamwijk
26 september 2017
Woensdag 20 September zijn wij van de Midweek groep met 9 roeiers naar de Doorslag in Nieuwegein geweest.
Dat is een roeivereniging die bij de gemeentewerken van Nieuwegein een gedeelte van het gebouw heeft gehuurd waar ze erg trots op zijn. We hebben daar dan ook een rondleiding gehad van meer dan een half uur.
De Doorslag ligt aan het Merwedekanaal.  Vandaar vertrokken wij met 3 C2+ naar Marnemoende halverwege IJsselstein – Montfoort een prachtige jachthaven met een mooie eetgelegenheid.
Het is anderhalf uur roeien via de verbinding ‘ de Doorslag’  waar een sluis ligt en twee zeer lage bruggen waar we helemaal plat moesten. Daarna de IJssel op wat de moeite waard was. Mooi ook vanaf de andere kant.
Bij de jachthaven Marnemoende aangekomen moesten we wel alle tijd hebben voor dat de bestelling opgenomen was, maar na twee uur daar heel gezellig gegeten en gedronken hebben, konden we aan de terugtocht beginnen die altijd weer sneller gaat.
Het was een fijne dag met goed weer.

Hulp gevraagd roeiclinic Kalsbeek

Donderdag 28 september a.s. gaan we weer een roeiclinic organiseren voor het Kalsbeek college.

Wim van der Geest verzorgt deze clinic maar heeft hierbij hulp nodig.

Het gaat om 2 tijdstippen te weten:
a. 9.00 uur – 11.00 uur
b. 12.30 – 14.30 uur

Per tijdstip zoekt Wim minimaal 3 personen om er samen een leuke en succesvolle clinic van te maken.

Je kan je bij Wim opgeven voor tijdstip A of B of beide natuurlijk.

Roeikleding bestellen

11 september 2017
Door Michelle van der Geest

De vakantie zit er voor de meesten op, dus het is weer tijd om te roeien.

Bij roeien hoort kleding. Als je roeikleding wilt passen of bestellen, laat het mij dan weten.

Momenteel zijn er 6 kledingstukken aangevraagd; bij 10 kledingstukken kan de kleding besteld worden.

Het te bestellen assortiment kun je HIER bekijken.

michellevdgeest[at]hotmail.com

AED Barwoutswaarder

11 september 2017
Door de secretaris

Recent hebben buurtbewoners het initiatief genomen om een AED (defibrillator) aan te schaffen.
Onze vereniging is hier enthousiast over en steunt het initiatief.

De AED zal binnenkort worden geplaatst op Barwoutswaarder 166 – vrijwel direct naast onze vereniging.

Voor vragen en om uit te leggen hoe je de AED moet bedienen is er een cursusavond gepland. De bewoners uit de buurt hebben hiervoor zeer veel belangstelling. Uiteraard is deze avond ook bedoeld voor ons, voor jou.

De cursusavond vindt plaats op dinsdag 3 oktober.

Namens onze veiligheidscoördinator (Hans Papeveld) en het bestuur kan ik – in ons aller belang – deze cursus van harte aanbevelen.

Om je op te geven voor de cursusavond kan je mij – graag uiterlijk zondag 10 september a.s. – een korte mail sturen. Wil je je naam, email adres en 06 nummer vermelden onderaan je mail. Daarna laat ik de initiatiefnemers weten wie er mee doen.

Inlooproeien donderdagavond

11 september 2017
Door Niek Hoogendoorn

Beste clubgenoten, enthousiaste inlooproeiers,

M.i.v. donderdag 14 september 2017 stopt het inlooproeien voor dit seizoen.
Het is inmiddels te snel donker om nog veilig een uurtje te kunnen roeien.
In 2018 starten wij weer met een nieuw seizoen inlooproeien.
Ik hoop dat jullie er van genoten hebben dit seizoen!

Vergunning vaste vlonder

21 augustus 2017
Van de secretaris

Tijdens de ALV van 24 maart jl. bleek wederom dat er vanuit onze vereninging een grote behoefte bestaat voor een drijvend vlot op de Oude Rijn. Daarop is besloten om te onderzoeken of er een vergunning hiervoor kan worden verleend.

De afgelopen periode heeft Gerard Wollenberg hierover contact gehad met het Waterschap en andere instanties. Na voorbereidend werkt van onze TC is er een vergunning aangevraagd voor een vaste vlonder. De vergunning is nu verleend – een prachtig resultaat!

Onze TC zal zich nu verder buigen over een definitief plan. Het ontwerp van de vlonder en de daarbij behorende kosten zal ter goedkeuring worden voorgelegd.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Midweek op visite in Amsterdam

Door Tineke Hamwijk
De midweek heeft op woensdag 9 augustus bij De Hoop in Amsterdam  twee wherry’s  gehuurd en een mooie tocht dwars door Amsterdam gemaakt.
De Hoop is een sjieke vereniging waar je niet met roeikleding aan in de soos een kopje koffie mag drinken maar voor ons ging de deur toch even van slot en werden we binnen gelaten, wat aardig was van de begeleidster Miek.
De tocht begon om 10.30 uur vanaf de Amstel naar Artis waar we langs de mooie oude gebouwen  roeiden.
Daarna de Amstel een stukje gevolgd en bakboord uit de kanalen weer in.
We hebben alle bekende gebouwen van Amsterdam gezien doordat wij een mooie waterkaart van Amsterdam hadden mee gekregen. Geen last gehad van particuliere sloepen, alleen een beetje van rondvaartboten.We hebben genoten van alle belangstelling langs de kant en zeker van het terras met uitzicht op het Amstel Hotel en de Amstel.
Volgend jaar weer en dan maar hopen dat er wat meer midweekers deze fantastische tocht ook een keer willen mee maken.
Alle foto’s zien? Kijk onder het kopje ‘foto’s’.

Sparen voor een skiff

Vanaf heden biedt RV De Krom de mogelijkheid om mee te doen aan crowdfunding!

Naast de klassieke en solide manier van uitgaven financieren uit contributie-inkomsten hopen wij hiermee versneld tot de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe boot over te kunnen gaan.

Wat hieraan vooraf ging:
Tijdens de ALV kwam de vraag naar voren of wij naast contributie-inkomsten niet zouden kunnen kijken naar extra manieren om inkomsten te genereren. Onder onze leden bleek er belangstelling te zijn voor een dergelijke mogelijkheid. Crowdfunding werd hierbij genoemd als manier.

Na de ALV is er meteen begonnen met het uitwerken en realiseren van dit idee.

Wat is crowdfunding:
Maar wat is crowdfunding? Crowdfunding is het financieren van een concrete uitgave door een groep mensen.

Het spaardoel van onze eerste crowdfunding actie:
RV de Krom start nu met het initiatief en de ambitie om de nr. 2 uit het botenplan versneld aan te kunnen schaffen (de nr. 1 is in aanbouw). Het spaardoel is: de aanschaf van een skiff.

Afhankelijk van de donatie is het mogelijk om jouw naam of je bedrijfslogo vermeld te zien op de skiff.

Meer informatie:
Graag wil ik jullie van harte aanbevelen om hier meer over te lezen op onze internetsite (refreshed) onder het kopje ‘vereniging’ ga je naar ‘crowdfunding pagina’ – dit is de link:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/rvdekrom/home

Voor eventuele vragen kan je het beste contact opnemen met Ingrid Berens – (de drijvende kracht achter het mogelijk maken van crowdfunding).

De eerste donatie is al binnen!

Marnemoende tocht

27 juni 2017
Van de toercommissie

De toercommissie van de Krom nodigt u uit om deel te nemen aan de tocht naar
‘Marnemoende’

Wanneer      : Zaterdag 8 juli 2017
Vertrek         : 09.00 uur vanaf de Krom
Aanwezig     : 08.45 uur
Terug            : Uiterlijk 18.00 uur bij de Krom
Lengte          : Ca. 35 km
Reisdoel        : De jachthaven Marnemoende aan de Hollandse IJssel.
Kosten           : 10 Euro
Meenemen  : Lunchpakket, kleding die past bij het weer, water.
Inschrijven   : Bij Hanneke Struys: j.h.struys@planet.nl
Inschrijving sluit 7 juli

Wat er verder toe doet:
Gezien de lengte van de tocht is het handig om een lunchpakket mee te nemen. We streven er echter naar om in Marnemoende aan te leggen voor een kop soep.
De deelnemers krijgen 7 juli om ca. 20.00 uur bericht of de tocht al dan niet doorgaat.

Foto’s: Kromme Rijn Games

17 juni 2017

Geslaagden

25 juni 2017

Door Louise Baaré

Geslaagden van zaterdagochtend zijn:
Sturen 1 (ST1): Nol Hovius
Ferry Coljé

Scullen 1 (SC1):
Nol Hovius
Ferry Coljé
Alda Bons-Dolfing

Van harte gefeliciteerd!

Gerverskop te water

17 juni 2017
Ingezonden door Renate Nawrocki
 

Hieronder een ingezonden stukje van Martin Paasman. Lid van RV de Laak en elfstedenroeimaatje van André. Hij zou onze Gerverskop lenen om de Ringvaart Regatta te varen.

JE ROEIT EENS WAT EN JE KOMT EENS MET WAT GEKKE IDEEËN

Wie wil de Elfstedentocht integraal roeien? Dan vis je toch in een
kleine vijver. Arie van Veelen had samen met André Derksen in februari
al 24 uur geërgometerd, iets waar ik mij niet aan waag, maar ons team
was compleet. Omdat Arie en ik beiden lid zijn van De Laak en ik ook van
De Eem, trainden we op de Vliet, de Eem en natuurlijk op de Kromme Rijn.
De trainingen waren belangrijk, de koffiezit gezellig, zeker bij De
Krom; zo tussen de mooie vloot. En zo viel mijn oog op de hanenbalken
waar een mooie Overnaedsche skiff hing, maar waar spinnen woonden….

Je roeit eens wat en je komt eens met wat gekke ideeën. Dus de
Ringvaart Regatta die Andre met Renate ging roeien in de Eru Balans,
Arie in een soort single wherry en die ik in de skiff zou roeien werd
het nieuwe doel voor de Gerverskop. André regelde geduldig de best
passende bankjes, de beste riemen en verzorgde het transport. Zo kon er
niets meer een nieuw record over 100 km (alles onder de 10 uur en 28
minuten) in de weg staan. Maar helaas het KNMI kondigde ‘Code Geel’
af vanwege harde windstoten en de Ringvaart Regatta werd afgelast. Wat
nu? De boten lagen immers al bij Asopos in Leiden. De beslissing was
snel gemaakt. De dag erop was het wat beter weer en om het Ringvaart
Regatta gevoel erin te houden hebben we de boten terug naar Woerden
geroeid. Eerst nog even de Kagerplassen aangetikt, waar het nog
behoorlijk spookte, dus snel rondgemaakt en over de Oude Rijn in een
behoorlijk tempo de boten naar huis gebracht.

Maar hoe roeit dat nou zo’n Overnaedsche Skiff? Nou zwaar, stabiel en
hij gaat nogal rechtdoor. Maar tegelijkertijd daagt de boot je uit: goed
ver inbuigen, direct je blad plaatsen, achter vlot keren, handen diep
door de boot en tijdig terugdraaien om te plaatsen en dan loopt ie als
een zonnetje. Wat wil je nog meer? Uiteindelijk heeft de Gerverskop de
40 km in 3 uur en 3 kwartier afgelegd.

Ik heb plezier gehad met de Gerverskop, de vele leden van De Krom die ik
tegenkwam en met Andre natuurlijk. Daarvoor wil ik De Krom hartelijk
bedanken. Maar het doel is niet behaald. Dus ik kom de Gerverskop
volgend jaar graag weer lenen voor een herkansing. Ik hoop dat ik dan
minder spinnen aantref en u ook wat vaker van deze boot heeft genoten.

crowdfunding pagina

Via deze speciale website kunnen individuele spelers, teams of de vereniging als geheel dromen waarmaken door een campagne te starten en een crowdfundingpagina in te richten. Vervolgens gaat de club met vereende krachten aan de slag om deze doelen te bereiken.

Bovenstaand is het  begin van de Crowdfunding WEB-site, voor het hele verhaal, click hier

Op onze WEB-site, rechts van “home”, onder kopje “vereniging”, is ook een verwijzing opgenomen

Boten stralend schoon

31 mei 2017
Door Marianne de Wrede

Nog een paar te gaan…
Afgelopen zaterdag hebben we een start gemaakt met de grote schoonmaak van de boten.
Het was een hete ochtend, maar gelukkig hebben veel roeiers al een – na de poetsbeurt – stralende boot af kunnen strepen van de ‘to do’ lijst.
Als iedereen zijn bijdrage levert, kunnen de boten er weer even tegen. De lijst hangt op de deur van de loods.

Tocht Nieuwkoopse plassen

22 mei 2017

Van de toercommissie

Wanneer      : Zondag 11 juni 2017
Vertrek         : 08.30 uur vanaf de Krom
Aanwezig     : 08.15 uur
Terug            : Uiterlijk 17.00 uur bij de Krom
Lengte          : Ca. 37 km
Reisdoel        : De Nieuwkoopse Plassen.
Kosten           : 10 Euro
Meenemen  : Lunchpakket, kleding die past bij het weer, water.
Inschrijven   : Bij Hanneke Struys: j.h.struys[at]planet.nl
Inschrijving sluit 10 juni

Wat er verder toe doet:
Gezien de lengte van de tocht is het handig om een lunchpakket mee te nemen. We streven er naar om in Nieuwkoop of Noorden aan te leggen voor een kop soep.
De deelnemers krijgen 10 juni om ca. 20.00 uur bericht of de tocht al dan niet doorgaat.

Kromme Rijn Games

17 mei 2017

De Kromme Rijn Games staan op stapel!

Op zaterdag 17 juni is iedereen uitgenodigd om mee te doen aan de onderlinge spelen van De Krom.

We beginnen met een wherry competitie over 300 meter gevolgd door een competitie met c-boten over 500 meter.
In de pauze hebben we een oefenmogelijkheid voor boordroeien, lekkere hapjes en andere mogelijkheden van vermaak.
’s middags volgt dan een touwtrek competitie tussen c1 boten.

Iedereen wordt ingedeeld in ploegen. Je mag je voorkeur uitspreken, maar we gaan wel kijken dat het een beetje eerlijk gaat.

De dag duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor deelname moet je lid zijn van onze vereniging. Daarnaast is iedereen uiteraard van harte welkom om te kijken, aan te moedigen en sfeer te proeven.

Wij maken er samen met jullie een fantastische dag van – geef je snel op!

Met vriendelijke groeten,
Wim van der Geest,
André Derksen
Maaike van Oosterom

Voor vragen en opgave per mail:
maaikeoosterom[at]hotmail.com

opgave lijsten worden ook in de loods gelegd

Donderdag inlooproeien

10 mei 2017

Door Niek Hoogenboom

Hi roeigenoten,
Het inlooproeien begint weer!IMG_6345-300x225

Start:
donderdag 11 mei – 19:00

Voor wie:
Ieder lid, jong tot oud, is hierbij van harte welkom.

Meenemen:
in ieder geval je zonnebril!

Het terrein is om 19.00 uur open en we gaan het water op van 19.15 uur tot ± 21.00 uur

Wetenschappelijk onderzoek LUMC

10 mei 2017

Van Wouter van Deurzen

Beste roeigenoten,

Graag vraag ik kort jullie aandacht voor een wetenschappelijk onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Voor dit onderzoek worden specifiek roeiers gezocht.

Cornelie van Waegeningh heeft hier inmiddels aan mee gedaan en heeft dit als zeer positief ervaren. Het onderzoek is gebaat bij een deelname van meer roeiers.

Als je je op wilt geven zal dat zeer gewaardeerd worden. Meer details en contact gegevens lees je onderstaand.

Roeiers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek LUMC

Voor een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het LUMC zoeken wij roeiers die mee willen werken aan een studie naar pijnbeleving bij roeiers.

Het onderzoek vindt plaats in het LUMC, en bestaat uit een aantal korte pijntestjes (eenmalig bezoek van 1 uur, in overleg gepland).

Voorwaarden voor deelname:

–                 Leeftijd: 18-30 jaar of 50-75 jaar
–                 Actief aan het roeien, dwz minstens 2x per week met een duur van 1-1,5 uur per training, eventueel aangevuld met andere sportieve activiteiten
–                 Geen pijnaandoening zoals reuma of chronisch lage rugpijn
–                 Geen chronisch gebruik van pijnstillers

Zou u uw leden kunnen attenderen op dit onderzoek? Indien zij geïnteresseerd zijn, kan per e-mail met mij contact worden opgenomen. Ik zal ze dan verder informeren over de inhoudelijke details van de studie. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Dr. Monique van Velzen
afdeling Anesthesiologie, LUMC
mvanvelzen@lumc.nl