Maand van Jos – 3 –

augustus 2019
Jos Maas, secretaris

De vakantie is duidelijk merkbaar aan de inkomende post. Ik heb in geen weken een aankondiging van een roeiwedstrijd gezien. De enige post in de bus aan ons hek was een verdwaalde Woerdense Courant. Ook aan de Spam in mijn mailbox is het zomerreces te merken. Ik was zelfs even bang geen stof voor een nieuwe ‘maand’ te hebben. Achter de schermen is er echter stevig doorgewerkt. Kortom lees wat er mij deze maand overkomen is dan wel ter ore is gekomen.

Kromme’ Rijn Games
De commissarissen roeien (André) en wedstrijden (Wim) hebben de datum van de interne wedstrijden a.k.a. ‘Kromme‘ Rijn Games vastgesteld op zaterdag 21 september. Dat is één week na de Goudse Mijl, een wedstrijd waar verschillende Krom-ploegen aan deelnemen. André en Wim maken een programma dat én onze leden elkaar de maat laat nemen, én onze junioren zich laten zien, én vooral veel plezier en gezelligheid biedt. Het is een van de weinige keren dat er ‘vals’ gespeeld mag worden. Bij een van de vorige keren ontdekte ik nog net voor de start dat er onder de waterspiegel een emmertje aan het roertje was bevestigd. Gegarandeerd dat je daarmee als laatste aan de finish komt. Dus … een gewaarschuwd mens telt voor twee: check je boot!.

In het kielzog van de Haagse School
De schilders van de Haagse School waren nogal verrukt van het landelijk karakter van Nieuwkoop en omgeving. Het Stadsmuseum van Woerden wijdt daar deze zomer een mooie tentoonstelling aan. Dit was voor Roel Otten aanleiding om de Haagse School eens vanuit de roeiboot te benaderen. Met een paper vol informatie, educatief verantwoorde controlevragen, een bezoekje aan een historische boerderij, en een goedgevulde picknickmand hebben twee wherry’s en een C2 met een bemanning van Woerden, Naarden en Leiden deze boeiende tocht gemaakt. Het slechte weer – het begon met zachte druil in de Ziendesluis die allengs overging in aanhoudende regen – droeg aanzienlijk bij tot een plezierige, soms zelfs hilarische stemming, zoals bij aankomst van een ploeg ‘verzopen katten’ bij hotel De Watergeus, die snel en behendig door het personeel naar een zijzaaltje werd geloodst. Deze gedenkwaardige dag werd besloten met een uiterst gezellig dinertje bij Breuren, waar onze soppige roeikleren weliswaar niet uitgetrokken maar wel snel vergeten waren. Ik heb begrepen, dat Roel deze tocht voor herhaling onder de aandacht van de toercommissie en de midweekcoördinator heeft gebracht. Een aanrader!

Krantenartikel vraagt om een fotosessie
Enige tijd geleden viel er een mail in mijn box, waarin medewerking aan een serietje artikelen over watersport voor de regionale huis-aan-huisbladen werd gevraagd. Zo’n kans om onze club in de schijnwerpers te zetten laat je natuurlijk niet lopen. Weliswaar werd ons enthousiasme iets getemperd door de mededeling dat het over ‘alle’ watersport van Alphen aan den Rijn tot Wijk bij Duurstede zou gaan, maar de vraag om twee foto’s aan het (telefonisch) interview te voegen gaf voldoende vertrouwen dat we roeien mooi op de kaart van Woerden en omgeving konden krijgen. We hebben met wat clubgenoten de hele voorraad foto’s op onze website doorgenomen. Op zich een plezier om te doen vanwege de leuke – vooral interne – momenten, maar de oogst voor een extern, publicitair doel was wel erg matig. Dus dan proberen om een speciaal op de pers gerichte fotosessie te houden. Jullie hebben de uitnodiging onlangs via de mail ontvangen. Hoewel het weer met windkracht 5 zou gaan spoken, was er toch een flinke opkomst. Het is werkelijk een boeiende exercitie om zo’n 7 boten variërend van skiff, dubbeltwee, C1, C2x+, C3x+ tot wherry vanaf de wal aan te sturen om een aantrekkelijke foto te maken. Vanaf deze plaats bedank ik alle deelnemers, die welwillend, maar duidelijk ook met plezier, aan deze sessie hebben meegewerkt. En nu dus wachten op wat er in de Woerdens Courant van onze inspanning gebakken wordt. Een selectie voor onze club staat op deze site.

Facelift van onze loodsen
Het zal niemand van ons zijn ontgaan, dat onze loodsen er wat flets uitzien, om van verval van het hout niet te spreken. Onze TC heeft met vooruitziende blik vorig jaar al de nodige bussen verf ingeslagen, maar het schuurwerk en de reparatie van diverse latten, lijsten, boeiboorden en deuren heeft nog even op zich laten wachten. Gelukkig is de kogel door de kerk en heeft de TC een datum genoemd: vóór 1 oktober is de facelift voltooid. Als je binnenkort een oproep krijgt om met de kwast in de hand deze uit de mouwen te steken, rekent de club op jullie medewerking!

Reddingsbrigade voor omgeslagen skiffs
Omslaan hoort bij skiffen. Zien dat je dan zelf veilig aan de wal komt is hoofdzaak. In principe een tamelijk ‘rechtlijnige’ operatie. Daarvoor hebben we dan ook uitgewerkte protocollen in ons handboek ‘HELP!!!’. Maar de zorg om de boot weer veilig thuis te krijgen is niet eenduidig. Bij mooi weer en een kleine afstand van de haven kun je hem gewoon al zwemmend naar het vlot brengen. Je kan iemand (of de volgende dag zelf) de boot op laten halen als je er gemakkelijk in kan komen. Je kunt met meerdere clubgenoten de botenwagen van stal halen. Je kunt de boot slepen achter een wherry of een C4, maar dat is zo hondsvermoeiend dat je dat hooguit één keer in je leven zal doen. En last but not least je kunt de boot laten slepen met een sloep.

Enige tijd geleden liet onze clubgenoot en Nieuwerbrugger Arnold van Winden ons weten, dat hij én aan de Rijn woont, én een sloep heeft, én per mobiele telefoon bereikbaar is, én bereid is om een omgeslagen skiff of dubbeltwee naar de club te slepen. Hij vertelde ons ook, dat er meer sloepeigenaren onder onze Nieuwerbrugse clubgenoten zitten. We hebben hen gevraagd en ze zijn allemaal bereid om een reddingsbrigade te vormen. Fantastisch!

Nu kan eindelijk het omineuze zinnetje ‘alleen met een skiff er op uit is niet aan de orde’ uit ons handboek geschrapt worden. De dagelijkse werkelijkheid is immers, dat je wel met meerdere skiffeurs het water op gaat, maar dat de afstand zo groot is, dat je praktisch gezien wel alleen op het water zit. Het hebben van een reddingsbrigade zal het gevoel van veiligheid ongetwijfeld versterken.

Samen met onze veiligheidscoördinator gaan we deze reddingsbrigade van een mooie taakbeschrijving voorzien.