Van het bestuur

9 februari 2016

Jubileum
Wat ons betreft gaan we met de Krom een heel mooi jaar beleven. Dit jaar bestaan we 25 jaar en dat willen we graag vieren. In de laatste bestuursvergadering bespraken we een voorstel van de commissie Lustrum (Ellen, Ciska en Ingrid). Ze hebben het voorstel gebaseerd op ideeën die eind vorig jaar door leden van andere commissie zijn geopperd! Een combinatie van sportiviteit, gezelligheid, P.R. voor de club en verbinding met andere verenigingen en onze relaties… Tijdens de Algemene ledenvergadering van 11 maart zal de commissie e.e.a. toelichten.

Botenplan
Verder lag tijdens de bestuursvergadering een botenplan voor, opgesteld door bestuurslid ‘Roeien’, Louise. Op basis van een inventarisatie van het gebruik van de huidige boten en wensen voor nieuwe, heeft zij een gedegen voorstel gedaan voor een vernieuwing van onze vloot. Ook hierover meer tijdens de ALV!

Terrein
Over het terrein is een ieder bijgepraat tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daar kon ik melden dat het U.L. (stichting Utrechts Landschap, de verhuurder van ons terrein- red.) ons zojuist een nieuw contract had aangeboden. Inmiddels is de commissie ’terrein’ (Alexandra, Mieke, Frans, Rene en Rob) minutieus door dit contract heengegaan om ervoor te zorgen dat we met onze verhuurder de komende tientallen jaren een goede verbinding aangaan. We zullen op basis daarvan de gesprekken met het Utrechts Landschap proberen af te ronden vóór de ALV, zodat we er daar “een klap op kunnen geven”. Ook de voorbereidingen voor de nieuwe vlonder (door o.a. de TC) vorderen gestaag. Zo heeft penningmeester Mieke al veel tijd zitten in de aanvragen voor fondsen!

Secretaris
Het was overigens niet alleen v.w.b. de agenda een bijzondere bestuursvergadering! Het was de laatste voor Jesta, onze energieke secretaris. Alweer drie jaar. Daar zullen we nog uitgebreid bij stil staan! Gelukkig hebben we een kandidaat-opvolger voor haar: Wouter van Deurzen. hij moet nog officieel gekozen worden door de ALV, maar in vol vertrouwen hadden we hem al uitgenodigd voor deze bestuursvergadering. En ik kan je vertellen: hij liep zich al aardig warm!

Overig
Zo vergen ook de standaardzaken voor de agenda van de ALV behoorlijk wat aandacht: een nieuwe begroting, een verantwoording van het resultaat over 2015. Voorstellen voor de reserveringen die met het positieve(!) saldo kunnen worden gedaan… En als het goed is leveren ook alle commissies een stukje in, waaruit we kunnen opmaken hoe het hen is vergaan!

Kortom
Er staat genoeg te gebeuren dit jaar. Waarbij natuurlijk het roeien voorop staat! En iedereen in een gezellige groep aan (de) slag blijft. Gelukkig zit de lente al een beetje in de lucht en konden we afgelopen zaterdag (6-2) weer heerlijk roeien. Want dat blijft natuurlijk het leukste wat je bij een roeivereniging kan doen!