Nieuwjaarsreceptie 2016

Zaterdag 9 januari 2016

Op zaterdag 9 januari werd in de loods de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Na enige tijd nam de voorzitter, Rob van Brouwershaven, het woord.

Dankwoord
Na een kort openingswoord waren er dankwoorden voor een aantal leden die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt, maar in de loop van 2015 hun functie hebben neergelegd. Als eerste werd Cecile Witteveen genoemd, die zich vele jaren heeft ingezet voor het vullen van de website. Haar functie is overgenomen door Arjan Engelhard. Renate Geven heeft haar bestuursfunctie als PR commissaris i.v.m. haar zwangerschap beëindigd. Ingrid Berens heeft zich kandidaat gesteld voor het regelen van de PR van de vereniging. Haar lidmaatschap van het bestuur kan door de ALV van 11 maart worden bekrachtigd. Tot slot neemt Jesta Vergnes vanwege het eindigen van de eerste statutaire termijn van haar lidmaatschap afscheid als secretaris van de vereniging. Voor deze functie heeft Wouter van Deurzen zich kandidaat gesteld. Ook daar gaan we in de ALV van maart een klap op geven.

Roel met de trofee
Roel met de trofee

BJ Davidson trofee
Jaarlijks wordt deze trofee uitgereikt aan een commissie of persoon die zich in het bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. Dit jaar werd de trofee door de winnaar van vorig jaar, Bert Baare, uitgereikt aan Roel Otten die zich inzet voor het introductietraject van nieuwe leden. Hij is steeds bereid om zich enthousiast in te zetten voor de ontvangst van mensen die eens een kijkje komen nemen bij onze vereniging. Zijn enthousiasme is een belangrijke factor voor de ledenaanwas.

Lustrumjaar – 25 jarig bestaan
Dit jaar vieren we ons 25 jarig bestaan. Hiervoor is een lustrumcommissie in het leven geroepen, bestaande uit Ingrid Berens, Cisca van Bilsen en Ellen Delfos. Dit team is al druk bezig met het plannen maken om dit jaar tot een groot succes te maken, voor de leden, voor omliggende verenigingen en voor Woerden.

Ingelaste ALV
Binnen de vereniging is door bestuur en een aantal commissies al jaren gewerkt om meer zekerheid te krijgen over de beschikking over ons terrein, ook op de lange termijn. Gesprekken met de eigenaar van het terrein, de Molenstichting, hebben ertoe geleid dat we nu de mogelijkheid hebben om het gehele terrein te huren voor een periode van 10 jaar met een optie voor verlenging van 10 jaar. Hiervoor werd de instemming van de aanwezige leden gevraagd.

Tevens geeft ons dit de mogelijkheid om de haven beter in te richten voor onze doeleinden. Het plan is om de haven te vergroten, een nieuwe beschoeiing aan te leggen en een drijvend vlot/steiger te realiseren. Omdat dit gepaard zal gaan met een behoorlijk intensief traject van planning en aanvraagprocedures voor vergunningen e.d., en omdat bij akkoord van alle partijen een behoorlijke investering zal moeten plaatsvinden, werden de leden gevraagd om hun instemming met betrekking tot het ingaan van dit traject.

Beide vragen werden met applaus beantwoord, waarmee de instemming op beide punten dus bij acclamatie is verleend.

Er is door velen een grote inspanning verleend om op deze punten te komen waar we nu zijn. Zij werden hiervoor door de voorzitter bedankt.

Er volgen later nog officiële notulen van deze ingelaste vergadering.

Erwtensoep en meer
Met dank aan de barcommissie waren er hapjes en drankjes (Glühwein!) en overheerlijke erwtensoep met roggebrood en spek. Toen ik wegging waren er nog volop geanimeerde gesprekken in gang…