Incidenten in het afschrijfboek

6 november 2018
Van het bestuur

Enige keren per jaar is er sprake van een incident. Soms klein – even schrikken – maar een enkele keer ook dat je je realiseert hoe kwetsbaar je kan zijn.
Om inzage te krijgen in het aantal incidenten en het niveau/de ernst van het incident heeft het bestuur enige tijd geleden besloten om incidenten vast te gaan leggen. Onlangs is dit mogelijk geworden in ons online afschrijfboek.

Onder het kopje ‘schade/onderhoud’ kan je nu ook ‘incident’ kiezen.

Het is de bedoeling om alle incidenten hier vast te leggen. Probeer de informatie zo bondig mogelijk te formuleren.

Het bestuur hoopt hiermee uiteindelijk nog beter te kunnen anticiperen op het zo veel mogelijk voorkomen van incidenten.