De maand van Jos – maart 2022

Secretaris
24 februari 2022

Aanbeveling bij westen/zuidwesten wind

Onlangs heeft een stevige wind ons parten gespeeld bij het nemen van de passage onder de Westdambrug. Bij de afhandeling kon meteen het formulier ‘Schademeldingen en afhandeling’ – door het bestuur op 28 december j.l. bekend gemaakt – op bruikbaarheid getest worden.

We weten nu uit de rapportage in dat schadeformulier dat een stevige windvlaag De Nes bij het achterschip heeft gegrepen, toen deze net onder de Westdambrug voer. Hierbij vloog de rigger van de boeg met een klap tegen de wand, waarbij een forse scheur in de huid, een gebroken boordlat en een verwrongen rigger het gevolg waren. De schade is gelukkig te herstellen en de TC heeft er weer een uitdagende klus bij.

Maar we willen ook graag lering trekken uit deze ervaring. Het bestuur geeft jullie bij deze het dringende advies om bij stevige wind, zeg windkracht 4 of 5, uit westelijke of zuidwestelijke richting, zeker als die ook vlagerig is, na de Rozenbrug niet meer bakboord uit onder de Westdambrug door te gaan, maar stuurboord uit de zuidelijke route te nemen. Bij de Oostdambrug is de wind minder sterk en gunstiger van richting, zodat die passage geen problemen hoeft te geven. Daarna geeft de Westdambrug, die so wie so vanuit het noorden gemakkelijker aan te varen is dan vanuit het zuiden, minder windproblemen.

Feestelijke opening Oostdambrug

Sinds de Oostdambrug informeel maar wel praktisch open is, zijn we er al heel wat keren onder door gevaren. Er is zelfs een filmpje bij het feest van Woerden 650, waarbij we een flits van een van onze teams klaar voor de passage onder die brug zien. Kijk maar eens op deze video.

Het rondje stad kan nu helemaal rond over de buitensingel met én tegen de klokrichting. Maar lees ook even het nagekomen bericht verderop.

Op 23 februari was er een feestje, waarbij wethouder Arjan Noordhoek, officieel, staande in een platbodem van de aannemer, de scheepsbel in zijn hand luidend, het voor de brug gespannen lint verbrak en als eerste official onder de brug doorvoer.

Er liepen verschillende Krommers rond tussen de feestvierenden, maar dat was in hun hoedanigheid van genodigde ‘buurtbewoner’. Zij veroorzaakten een lawine van foto’s en filmpjes op het midweekaccount van Whatsapp. De Krom zelf was niet uitgenodigd, maar bestuurslid Marike stelde de midweekers voor om desondanks acte de présence te geven. Tijdens de act met lokale waterfeestmuzikant ‘Pracht in de Gracht’ lagen er drie van onze boten met wapperende verenigingsvlaggen van zeer dichtbij het schouwspel te bekijken. Omgekeerd werd ook onze club ruimschoots bekeken, en daar was het ons toch om begonnen.

Toen de genodigden zich terugtrokken in de partytent om te toasten op de mooie toekomst van de nieuwe brug, gingen onze boten met gestreken vlag en geslipte riemen ook onder de brug door.

De verkeersregelaars vertrokken, de watermuzikant amuseerde zichzelf nog een tijdje en de rust daalde langzaam neer bij de Oostdam waar het verkeer na een oponthoud van vele maanden eindelijk weer in twee richtingen kon rijden.

Foto’s van deze happening staan hier.

Nagekomen bericht: rondje stad wordt halve maan

Wij hebben vernomen, dat sommige stuurlieden de ‘oude’ route via de binnensingel langs de watertoren en het exercitieterrein nog steeds voor een deel gebruiken, maar nu na de passage bij het kasteel onder de lage lange smalle brug de tocht vervolgen onder de nieuwe Oostdambrug en de Parijse brug over de noordelijke buitensingel. Het rondje is dus nu ingeruild voor een halve maan.

De steiger bij Arie, die naar wij vernomen tijdelijk weg is in verband met reparatie, hebben we bij dit halve maantje niet nodig,want de beschoeiing bij het Kalsbeek-college is zo laag, dat we daar goed kunnen aanleggen.

Mijn laatste maand

Drie jaar heb ik deze mooie rubriek mogen verzorgen. In mijn eerste bestuursvergadering, april 2019, liet toenmalig voorzitter Rob een ballonnetje op: zou het geen goed idee zijn om ter vervanging van de Krommert, een maandelijkse rubriek op de website te zetten met nieuws en berichten. Dat leek me wel wat, schrijven is zoals jullie gemerkt hebben, een favoriete bezigheid voor mij. Als secretaris ben je vaak als eerste op de hoogte van nieuws, roddels, plannen en berichten uit de buitenwereld, aan stof zou geen gebrek zijn. Komende maand word ik 80, dat leek mij een goede reden om het secretariaat over te dragen en in samenhang daarmee de web-rubriek ‘De maand van …’. Ik hoop, dat iemand het stokje van mij over gaat nemen, het zou jammer zijn als het in het water zou vallen.