De maand van Jos – juni 2020

4 juni 2020
Secretaris

Deze ‘maand’ brengt niet alleen het nieuws maar roept ook vrijwilligers op voor een een aantal belangrijke taken. Het bestuur doet een dringend beroep op jullie om te kijken of je je kunt inzetten voor klussen die noodzakelijk zijn voor de basis van onze club: zorgen dat we de bruisende gemeenschap van enthousiaste roeiers blijven die we nu zijn.

Corona-tijd
Aan het coronafront is het druk geweest, jullie hebben dat zelf kunnen waarnemen aan de hand van de mailtjes die jullie over dit onderwerp gekregen hebben. Helaas is er nog steeds geen goed nieuws voor de C2/3/4-roeiers en voor de pupillen Sc1/St1 en Sc2/St2 onder ons. De stapjes die de KNRB zet zijn klein en de behoefte om weer het water op te kunnen is groot. Onze C1’s hebben nog nooit zo frequent in het water gelegen. De vragen die wij krijgen over de voorwaarden voor roeien in de C1 tonen aan dat de behoefte om weer te kunnen roeien groot is, wat overigens geen verrassing is. Boeiend is ook te zien, dat skiffeurs die zich al jaren niet meer in een skiff gewaagd hebben nu met klamme handen en kloppend hart weer het lef hebben om te skiffen, én na een keer of twee weer als vanouds over het water glijden. Blijft voor mij, dat het met gemengde gevoelens is dat ik in de skiff stap, blij dat ik weer mag, maar dépri dat er zo veel leden aan de kant staan.

Hou vol mensen, elke tunnel heeft een einde. Het protocol is sinds kort iets versoepeld, de corona-coördinator mag nu zelf gaan roeien en verantwoordelijkheidsgevoel bij onze leden maakt dat we niet voor handhaving hoeven te gaan. In het contact met de Gemeente bleek dat strakke protocollen nodig zijn bij clubs met grote hordes jonge honden. Wij met ons kleine aantal merendeels ook nog grijskoppige roeiers kunnen ons wat gemakkelijker aan de 1,5 meter-samenleving houden. Als er goed bericht van Rutte, KNRB of Gemeente komt, dan maak ik een gouden randje aan de ijlbode-mail die ik jullie toestuur.

Van de bestuurstafel
Vorige week heeft het bestuur weer geZOOMd. Er waren vooral punten van praktische aard. Evaluatie van en vooruitzien in corona-tijd houden ons hierbij op koers. Een vijf jaar oude brief over keuring van onze brandblussers leidde er toe, dat we weer brandschone nieuw blussers hebben plus een piepsysteem voor de jaarlijkse keuring. De KNRB heeft een pakket voor de verenigingsadministratie ontwikkeld, dat (deels tegen bescheiden betaling) beschikbaar is voor de verenigingen. We gaan kijken of er wat bruikbaars voor ons bij zit. Zoals jullie wellicht weten komen elk jaar de vierdeklassers van de Kalsbeek een clinic bij ons doen. Nu heeft de Kalsbeek gevraagd om een sportoriëntatie van drie lesuren voor eindexamenkandidaten te geven. We gaan met de jeugdinstructeurs kijken of we daar iets leuks van kunnen maken.

Zesde lustrum vraagt om een creatieve lustumcommissie
In het archief zijn de volgende teksten te vinden:

en

Dus volgend jaar is er weer een lustrumjaar, het zesde lustrum! Het bestuur hoopt dat we met elkaar zo’n spetterend feest kunnen vieren dat we corona als een boze droom kunnen vergeten. Het bestuur roept enthousiaste Krom-leden op die zo’n mooi feest voor de club willen organiseren. Als je iemand wilt tippen, kan dat natuurlijk ook, maar het blijst zijn wij met spontane aanmeldingen. Zegt het voort!

Mankracht voor de website gevraagd
Wie wil er zijn schouders onder onze website zetten om er voor eigen club weer een interessante nieuwsbron van te maken? De ‘maand van Jos’ heeft naar ik in de wandelgangen hoor een goede pers. Maar we willen meer, weer iets van onze goede oude Krommert terug. De plannen voor aanpak zijn er: één werkgroep die vormgeving, structuur en navigatie gaat behartigen en één werkgroep die schrijft en redigeert. Voor de eerste werkgroep tekenen Arjan Engelhart en mijn persoon, maar we zoeken nog iemand die ons tweeën op koers weet te houden; kennis van internet en webtechniek is niet vereist, maar gevoel voor hoe een gebruiker zich een weg probeert te banen in de baaierd van gegevens des te meer. De tweede werkgroep ‘redactie’ is nog een uitdaging, omdat die van de grond af aan opgebouwd moet worden. Vind je schrijven leuk, heb je een neus voor leuke weetjes en hou je van de dorpspomp, dan ben jij onze man (m/v). Wil je meer weten over beide werkgroepen mail of bel me. Meteen aanmelden mag uiteraard ook.
Nog meer vacatures
We hadden ooit een teammakelaar, aan wie je een vacature in je team kon melden of aan wie je kon vragen om uit te kijken naar een open plek voor jou. Dat deden we passief, als er een vraag was kwam er actie. De vereniging is aan het veranderen. De jonge goden van 15 jaar geleden zijn nog steeds enthousiaste roeiers maar hebben inmiddels ook grijze koppies en helaas soms hier en daar een fysiek ongemakje. Het 150-ledenplan dat Richard op de ledenvergadering opperde biedt hopelijk perspectieven. Als het gemakkelijker wordt om nieuwe teams te vormen, om een roeimaatje voor een dubbeltwee te vinden, zal dat zeker meer leven in onze brouwerij brengen. Allemaal redenen om de functie teammakelaar – nu als een actieve – in ere te herstellen. Voor de functie is het handig als je onze club en onze leden een beetje kent, en als je de aandacht op je taak weet te krijgen en vast te houden. Het bestuur ziet uit naar belangstellenden!