De maand van Jos – januari 2020

12 januari 2020
Secretaris

Nieuwjaarsbijeenkomst
Nog lichtelijk onder de invloed van glühwein kijk ik met genoegen terug op onze nieuwjaarsbijeenkomst. De sta-tafels waarvan het ontbreken vrijdag nog een probleem was stonden keurig opgesteld ruim voorzien van zoute stengels en ander hartige zaken. Margreet, Marianne, Cécile, Jenny, Tineke en Adry waren al druk in de weer om de wijn ‘glühend’, de wraps opgerold en de mozarella aangeregen te krijgen. Met de helft van onze leden was de opkomst goed en zelfs veelbelovend door de komst van drie per 1 januari ingeschreven nieuwe leden, hetgeen Rob in zijn speech deed opmerken, dat de gemiddelde leeftijd ook dit jaar weer niet veranderd was.
Ook de Drentse sectie van onze club was aanwezig, en niet zonder reden. Bert had tussen roeien en handen schudden nog kans gezien om de computer in loods 1 weer aan de praat te krijgen, zodat we het afschrijfboek ook weer in loods 1 kunnen gebruiken. Over Louise zou Rob in zijn speech een belangrijke mededeling doen.
Toen de wensen uitgesproken, de wangen driemaal gekust en de handen geschud waren, was het tijd voor de speech van de voorzitter. Hij liep zaken langs die onveranderd waren gebleven, zoals ook in 2019 geen besluit over de brug, zaken die wel veranderd waren, met name de loodsen strak in de verf. Hij liet verschillende persoonlijke zaken de revue passeren, onze op de jaarvergadering ontslag nemende veiligheidscoördinator, de uitbreiding van de commissie Eigen huis en tuin tot een werk(ende )groep, het KNRB-diploma verdiend met een astronomisch aantal marathon-kilometers voor André, de waardering voor mijn maandelijks ‘maand’, en de begrafenis van Lidy Melchers waarbij de vereniging haar medeleven betuigde.
Daarna ging de voorzitter over op de verdienstelijkheden. Eerst kreeg Bert-Davidsontrofeehouder 2019 Hans de gelegenheid de trofee over te dragen aan zijn opvolger, Marianne. Met enige welgekozen woorden wist Hans in één zin én de naamgever van de trofee én het verschil tussen nachtelijk duister in het voorjaar en in het najaar duidelijk te maken, ondersteund door een mijnwerkerslamp-anno-2020, waarmee hij, oratorisch sterk, de spotlight op Marianne wist te richten, die vervolgens overtuigend wist te vertellen, dat zij deze verrassing niet verwacht had, maar er wel zeer erkentelijk voor was.
Daarna kon Rob een vanaf het voorjaar zorgvuldig bewaard geheim onthullen: het bestuur zal de ledenvergadering in maart voorstellen Louise tot erelid te benoemen. Met een daverend applaus lieten de aanwezigen weten het bestuursvoorstel te waarderen en feliciteerden zij Louise met de nominatie.

Hierna werden we nog gefêteerd op rijkelijk aangeklede erwtensoep en konden belangstellenden hun sportgarderobe aanvullen dan wel de bestelde shirts, windvangers en broeken in ontvangst nemen.

Snorkelen, andere sporten en stadsrechten
Roeiers zijn bepaald niet eenkennig. Een oproep om in Alphen te komen snorkelen kreeg ruim gehoor. De eerste sessie zit er inmiddels op, met alle beschikbare plaatsen bezet, een mooi resultaat! In de wandelgangen mocht ik al wat sterke verhalen opvangen, dus ik ga op zoek naar een mooi verhaal als de serie er op zit. Organisator Kees heeft inmiddels gepeild of de Alphense snorkelaars iets zien in beweging op het water en kwam met de vraag of wij daarvoor een clinic kunnen organiseren. Daar weten wij weer alles van, dus dat komt wel goed.
Ook op andere sportgebieden wordt onze aandacht gevraagd. In het regeerakkoord 2017 van ons huidig kabinet wordt een ‘sportakkoord’ aangekondigd. De KNRB heeft laten weten, dat hij meedoen stimuleert. Lees hier wat onze bond er over schrijft. In Woerden is het Beweegteam de aanjager van dit project. Lees op hun website wat de plannen in Woerden zijn. Martijn heeft het bestuur op de aftrap-avond vertegenwoordigd. Het lijkt ons een goed idee om dit proces te volgen. Immers, ook als niet iedere Woerdenaar zich in het akkoord kan vinden, hebben toch veel sportclubs even over hun muurtje kunnen kijken en kan er enige synergie uit voort komen.
In 2022 heeft Woerden 650 jaar geleden stadsrechten gekregen en dat is een mooie gelegenheid voor een feestje. Als Woerdense vereniging staan we natuurlijk ook in het adresboekje van ‘Woerden 650’ en worden we uitgenodigd om mee te doen. Geen Romeins schip meer in Woerden? Ik kan me nu al verheugen op een botenparade over de singels met Goudse-pijprokende, plooikraagdragende Krommers in middeleeuws opgetuigde wherry’s.

En voorts ben ik van mening dat een armada vieren en tweeën een treffender reclamespotje voor 650 jaar stadsrechten oplevert dan een sloepje voor het kasteel.