De Krom weer open voor skiff en C1

update van 14 mei 2020
Van het bestuur

We hadden hoog ingezet voor de ontsluiting van de lockdown, en hebben helaas maar een deel gekregen van wat we graag wilden hebben. Er is goed nieuws voor skiffeurs, slecht nieuws voor C2/3/4- en wherryroeiers. Vanaf nu kan er dus in skiff en C1 geroeid worden. Als soelaas heeft onze commissaris roeien besloten, dat wie Sc2-bevoegd is ook in de C1 mag roeien mits onder begeleiding van iemand op de wal. En voorts hoeven leden die samen een huishouden vormen zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden; zij mogen dus in een dubbeltwee roeien.

De KNRB heeft zo juist laten weten, dat zij haar advies voor ontsluiting van de meermansboten heeft ingetrokken. De bond heeft met verschillende organisaties en de overheid overlegd, waarbij de vrees bleek dat precedentwerking een hoop gedoe zou opleveren. Ik citeer uit de mail van de bond: “Afwijking voor onze watersporten zou een precedent scheppen waar andere categorieën van personen een beroep op zouden kunnen doen, hetgeen kan leiden tot discussie en beheersproblemen voor RIVM en de handhavende instanties. Het is om die reden dat we ons advies niet kunnen handhaven voor wat betreft meerpersoonsboten. Op verzoek van velen hebben we onze nek uitgestoken, maar het belang van strikte toepassing van de 1,5m norm binnen de amateursport moet prevaleren. “
De KNRB biedt haar excuses aan voor het veroorzaakte ongemak.

Dat we gedeeltelijk open kunnen zijn is te danken aan een goed, maar strak protocol. Iedereen die wil gaan roeien moet zich strikt aan de voorschriften houden, met name voor de hygiëne en voor de 1,5 meter afstand. Let dus op hoe afgeschreven moet worden om de maximale capaciteit van drie roeiers op dezelfde plaats op dezelfde tijd te regelen. Koffie drinken na afloop van het roeien is helaas niet mogelijk. Het goedgekeurde protocol kun je hier lezen.

Voor hulp en handhaving worden ‘corona-coördinatoren’ aangesteld, die aanwezig zijn op de zaterdagmorgen en zondagmorgen. Het bestuur doet een beroep op jullie om je als vrijwilligers voor deze taak aan te melden. Marike Eskes is contactpersoon voor deze vrijwilligers. Het bestuur zal alert blijven op onvoorziene situaties en zo nodig aanvullende maatregelen nemen.

Specifieke roei-achtergrondinformatie vind je op de site van onze bond:
Gevolgen coronavirus voor de roeisport

Alle vragen en opmerkingen kun je via de mail richten aan de ">secretaris.