Tussentijds bericht over ons terrein

13 juni 2015
Door Rob van Brouwershaven

Graag hou ik jullie op de hoogte van wat er (sinds de ALV en onze berichten in de vorige nieuwsbrief) gebeurt rond ons terrein. Even recapituleren: om met het mandaat van de ALV aan de slag te gaan is een commissie “terrein de Krom” geïnstalleerd, met Gerard Wollenberg als informant en is hernieuwd contact gelegd met het Utrechts Landschap. Dat loopt nu via Marcel de Jong, een interimmer die de taken van Wim Wijsman waarneemt tot deze is opgevolgd.

Op 21 mei hebben Rene, Mieke en ik gesproken met Marcel de Jong van het Utrechts Landschap op en over ons terrein. Allereerst hebben we Marcel laten zien wat voor club we zijn, hoe goed we het terrein onderhouden en hoe slecht het met de beschoeiing is gesteld bij de insteekhaven.

Al snel bleek dat het U.L. op dit moment niet wil spreken over lange-termijn-zaken. Dat wordt overgelaten aan het nieuwe hoofd exploitatie, waarvoor het U.L. nu aan het werven is.

We hebben het gesprek, voor dat moment, vervolgens gericht op de onveilige situatie, die de slechte beschoeiing met zich meebrengt. Voor onze leden in het algemeen en voor het aangepast roeien in het bijzonder. En we hebben het U.L. gewezen op hun verantwoordelijkheid als verhuurder om dit te herstellen.

Ook hebben we laten zien, dat als we toch met de beschoeiing bezig gaan, we een drijvende vlonder willen installeren. Hierover heeft de technische commissie in overleg met het bestuur plannen gemaakt. Het U.L. lijkt bereid aan een dergelijke verbetering in zekere zin mee te willen werken.

We maakten de afspraak om in een vervolggesprek hierover verder te praten. Met name over de vraag hoe denkt het U.L. de beschoeiing te repareren, of beter: welk bedrag kan het UL ons geven om daarmee onze plannen m.b.t. een drijvende vlonder te realiseren

Onze verwachting is, dat we het over de lange-termijn-zekerstelling van de grond inderdaad pas met het nieuwe hoofd exploitatie het gesprek aan kunnen gaan (najaar).

Gisterenavond hebben we met de commissie ‘terrein de Krom’ dit vervolggesprek goed voorbereid. Mede op basis van informatie van Gerard. Overigens kost het steeds enorm veel moeite tot een vergaderafspraak met het U.L. te komen.

Ik heb de T.C. gevraagd zich te blijven voorbereiden op het aanleggen van een drijvende vlonder. Zo is daar een omgevingsvergunning voor nodig.

Hiernaast hebben we op verzoek van wethouder mw. Stolk een gesprek gehad op het gemeentehuis over de samenwerking tussen gemeente, waterschap (onze buren) en wij. Dat gesprek is gevoerd door bestuurslid Louise en TC-lid Frans. Dit was een heel goed gesprek, waar we hebben gemerkt dat deze partijen goed met ons willen meedenken. Ook dat is van belang voor de verdere gang van zaken rond ons terrein. Herbevestigd is, dat de insteekhaven (in waterschapstermen “kolk”) onder de APV valt en dat vrij in-en uitgaand roeibotenverkeer is gegarandeerd…..

Met vriendelijke groet, namens bestuur en commissies: Rob van Brouwershaven