De maand van Jos – december 2019

16 december 2019
Secretaris

Van de bestuurstafel
Woensdag 11 december heeft het bestuur vergaderd. De hoofdmoot werd gevormd door de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari en de ledenvergadering op 6 maart. Daar krijgen jullie binnenkort alles over te horen. Ook hebben we nog teruggekeken op de gecombineerde vergadering waar bleek dat vele vingers jeuken om de TC te helpen bij het verven van de bladen van de riemen, waar gemeld werd dat er zich nieuwe activiteiten aan het ontwikkelen zijn bij het aangepast roeien en waarbij installatie van de instaphulp dringend begint te worden. Reden genoeg om in groten getale naar nieuwjaarsbijeenkomst én jaarvergadering te komen!

Jaarkalender
De jaarkalender mag wel even apart voor het voetlicht worden gezet. Na er een jaar mee gewerkt te hebben is duidelijk dat het in een behoefte voorziet. Daarom is de kalender in de gecombineerde vergadering en op de bestuursvergadering uitgebreid besproken. Het is een nuttig instrument voor de organisatie van onze evenementen en de vaste programmapunten, zoals open dag, begin van de instructie, de examens. Ons doel voor 2020 is dat alle commissies een jaar vooruit gaan plannen. De instructiecommissie heeft al enige jaren een complete planning voor het hele jaar; de open dag, de nieuwjaarsbijeenkomst en de snert/snacktocht staan eigenlijk ook al vast. De voor ons interessante wedstrijden staan al enige weken gepubliceerd in de organen van de KNRB. Dit staat allemaal al op de kalender voor 2020.
De jaarkalender heeft het voordeel dat er geen dingen tussen wal en schip komen: de ‘Kromme’ Rijn games, de grote schilderklus zijn er allemaal gekomen, maar wel pas op een laat tijdstip aangekondigd. Het zou toch prachtig zijn als iedere Krommer dit soort belangrijke evenementen al in zijn agenda voor 2020 heeft staan.

Bladen weer in een goed blaadje
Het begon op te vallen, de bladen van onze riemen zien er wat sleets uit. Niet alleen waren er de jeukende vingers op de gecombineerde vergadering, maar ook in de wandelgangen van onze club hoor je van mensen dat ze maar wat graag hun hulp aan de TC willen aanbieden. Zo was er een simpel plan van enkele enthousiastelingen: na het roeien twee potjes verf en een paar sets riemen mee naar huis nemen en bij het volgend roei-uurtje de spic en span ogende riemen mee terug nemen. Op de koffie op een mooie najaarsmaandagmorgen heeft woordvoerder Margreet dit ter sprake gebracht bij Bert, die altijd graag even zijn klus in de TC-loods onderbreekt en gezellig aanschuift bij de roeiers. Bert vond het heel goed bedoeld, maar zei er meteen bij, dat het schilderen in de winter gebeurt – door de TC – als er meer ruimte is door minder schade aan boten.
Ik heb het NU met eigen ogen gezien: voor de TC is de winter evident aangebroken, de eerste riemen zien er stralend uit. Kijk maar naar de foto’s. En let ook even op het handige sjabloontje waarmee precies de grootte van de kleurbanen kunnen worden afgetekend. Wat zal het weer heerlijk roeien zijn met zo’n set trotse riemen!

Aangepast roeien
De begeleiders van het aangepast roeien zijn een beetje door hun succes ingehaald. Inmiddels roeien twee dames met het reguliere roeien mee, waarvan één helaas onlangs het lidmaatschap heeft opgezegd. De overgeblevene mag zich verheugen in begeleiding van vier vrijwilligers. Niet onbegrijpelijk dat dit team uitziet naar nieuwe wegen. Uit het verslag van de gecombineerde vergadering van de commissiecoördinatoren en het bestuur citeer ik wat daar besproken is:
“Roel meldt, dat hij zeer recent een regionale meeting over sport met een beperking heeft bijgewoond, waar hij veel wijzer is geworden over mogelijkheden voor aangepast roeien. Op de meeting zijn mogelijkheden aangedragen, zoals het leggen van folders in het Brediushonk en contacten met een gespecialiseerde fysiotherapeut, die mogelijke belangstellenden kent. Roel is ook voorstander van een herhaling van de clinic voor diabetici die een jaar of acht geleden is verzorgd. Ook heeft de gemeente geld beschikbaar voor voorzieningen als instaphulp en zelfs voor een aangepaste boot.”

We zijn heel benieuwd welke plannen deze commissie op de ledenvergadering zal voorleggen. En verder …. in de wandelgangen wordt gefluisterd dat een instaphulp al aangeschaft zou zijn en dat het wachten is op de installatie door de TC.

Veiligheidscommissie
Onlangs heeft onze veiligheidscoördinator het bestuur laten weten, dat hij het stokje wil overdragen. Wij zijn zeer erkentelijk voor wat deze pionier voor de veiligheid in onze vereniging betekent. Het praktische hulpboek ‘Help’ met vele protocollen en de beleidsstukken over veiligheid zijn daar bewijs van.
Het bestuur heeft besloten ter opvolging van Hans een kleine commissie in het leven te roepen en is verheugd jullie de volgende namen te kunnen presenteren: Jesta, onze oud-secretaris, Arnold die eerder van zich liet horen met een goed plan om omgeslagen skiffs weer thuis te brengen en Jos namens het bestuur.