Oplossen van knelpunten voor de instructie

8 mei 2019
Van de secretaris

Drukte op zaterdagmorgen

De zaterdagmorgen is spitsuur op de club. Dat was zo en dat blijft (gelukkig) zo. Hoe meer actieve leden hoe leuker en gezonder onze club.
Dit jaar hebben ook nog eens een geweldige instroom van nieuwe leden, het maximale aantal dat de instructiecommissie en onze vloot aan kan.
Daar zijn we heel erg blij mee, maar het brengt wel een paar problemen met zich mee, waarvoor we graag een oplossing zoeken.

Tijdsblokken

In het loods- en roeireglement staat het volgende: “Op zaterdagen mag de boot voor maximaal 5 kwartier worden afgeschreven (vijf blokjes in het elektronische afschrijfboek). Dit in verband met de grote drukte op de zaterdagen.” De praktijk was – in aanvulling op deze regel – dat de blokken van 5 kwartier begonnen om 8 uur, om 9.15 uur, om 10.30 uur en om 11.45. De basisinstructie, die nog steeds om 9.30 uur begint, kon dan in alle rust gegeven worden. Er zijn nog steeds ploegen ‘van de oude stempel’ die zich aan dit schema houden. Sinds een paar jaar is die tijdsindeling wat losser geworden en heeft tot voor kort eigenlijk niet tot problemen geleid. Maar dat ligt nu met negen nieuwe leden in de instructie echt een stuk anders.

Tijdswinst halen

Wij denken, dat het respecteren van de blokken en de aanvangstijden van die blokken op zich al een geweldige rust zal geven. Als elk team er dan ook nog een gewoonte van maakt om op tijd aanwezig te zijn en om de voetenborden op het water te stellen schept dat ook weer tijdwinst aan het vlot. Komt het een keer voor, dat er geen team is om je boot over te nemen of dat de boot pas veel later is is afgeschreven, haal dan de boot uit het water en leg hem op de bokjes, dat geeft ruimte in de haven.

Niet opjagen

En wat je vooral niet moet doen is de cursisten (en de instructeurs) opjagen of vragen of je even voor mag gaan; dat geeft zo’n onrust en irritatie waardoor je het plezier voor iedereen, inclusief jezelf, bederft.

Kortom: hou je aan de bloktijden, wees op tijd, stel op het water, geef voorrang aan de cursisten.

Met dank voor jullie begrip,

de instructiecommissie én de cursisten