Nieuw huurcontract

15 juli 2016
Van de voorzitter

Goed nieuws aan het begin van deze zomer! We hebben een mooi nieuw huurcontract voor ons terrein en een vergunning van het waterschap om het drijvend vlot aan te leggen.

Lange termijn zekerheid
Het huurcontract met de eigenaar van ons terrein, de stichting ‘De Utrechtse Molens’, geeft ons meer lange-termijn zekerheid en de mogelijkheid het terrein verder in te richten. Zo huren wij vanaf nu het gehele terrein ipv de helft, zodat wij bijvoorbeeld een drijvend vlot kunnen aanleggen. Dat doen we voor een periode van steeds 10 jaar (vanaf 1 januari jongstleden) met telkens stilzwijgende verlenging voor weer een periode van 10 jaar. Mocht de stichting het terrein ooit willen verkopen dan hebben wij het eerste recht van koop. Daarover zijn in een bijlage voorwaarden vastgelegd.

Onderhoud
Met de verhuurder zijn goede afspraken gemaakt over het onderhoud van het terrein (groot onderhoud is voor hen, klein voor ons).  Tevens is vastgelegd, dat wij een vergoeding van 6.500,- euro krijgen voor achterstallig onderhoud van de beschoeiing (bij de insteekhaven). Voorwaar een mooi contract!

Dank
Heel veel dank daarvoor aan de commissie ’terrein’. Daar zaten in: Alexandra Nierman, Rene Nederpelt, Frans Jacobs en Mieke en ik vanuit het bestuur. Gerard Wollenberg heeft ons steeds van waardevolle adviezen voorzien. Het vorige bestuur legde de basis.

Vergunningen en vervolg
Voor de aanleg van het drijvend vlot was een vergunning van het Waterschap nodig. Dankzij de TC is die er nu. Mooi! De gemeente Woerden kan ons nu een vergunning verlenen. We kunnen met de beoogde aannemer de zaak verder bespreken: planning, precieze kosten etc. Dit op basis van de offerte die eerder door het bestuur is aangenomen.

Het wordt dus almaar mooier op onze Krom! Veel roeiplezier deze zomer.