Hoe verder na de Open Dag?

25 april 2021
Secretaris

Aanmelding en inschrijving
De Open Dag was geweldig, het aantal blanco inschrijfformulieren was niet voldoende voor iedereen die zich wilde aanmelden. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dat alsnog doen. Download het formulier hier, vul het in en lever het in per post, direct in de brievenbus aan ons hek of gescand per e-mail aan . De sluitingstermijn is woensdag 28 april 2021 om 19.00 uur.

Wie roei-ervaring elders heeft opgedaan kan bij ons meteen gaan roeien na een kleine toets voor de examencommissie, waarbij je de passende bevoegdheden krijg voor onze typen boot.
Voor wie bij ons wil leren roeien hebben wij een opleidingsprogramma. Wij zijn druk bezig om het instructieprogramma zo te plannen dat we de te verwachte grote schare aanmelders kunnen plaatsen. Als er meer aanmelders zijn dan beschikbare plaatsen geldt wie het eerst komt die het eerst maalt, wie niet geplaatst kan worden komt op een wachtlijst en heeft voorrang in het volgende seizoen.

Jeugdleden krijgen apart les, zij starten meteen in de skiff en leren pas later in gestuurde en meerkoppige boten roeien.

De coronamaatregelen, de onzekerheid over versoepelingen én de grote opkomst op de open dag maken dat we moeten puzzelen. De voorlopig verwachte start van de instructie is nog onzeker. De definitieve start zal bekend gemaakt worden aan alle geplaatste aanmelders. Wie niet geplaatst kan worden krijgt bericht van ons. Zodra we weten binnen welke mogelijkheden en op welke voorwaarden de instructie gestart kan worden roepen we alle geplaatste cursisten op voor een bijeenkomst waar we kennis maken met elkaar, de groepen indelen, het programma, de planning en de overige benodigde informatie bekend maken en waar we jullie vragen zullen beantwoorden.

Instructie
Nieuwe leden die geen roei-ervaring hebben krijgen in de Basisinstructie I twee keer per week les. Hierbij ligt het accent op het leren besturen van de boot, het aanleren van de roeibeweging en de basistechniek, het bootgevoel en het veilig leren omgaan met mens en materiaal. Deze instructie duurt tien weken met twee lessen per week. Op vijf momenten wordt de voortgang getoetst.

Je leert roeien in een boot van type C4x+ (smalle boot met vier roeiers en een stuurman). Je wordt in een ploeg ingedeeld, waarbij een ervaren roeier van de vereniging op de stuurplek zit. De instructeur geeft les vanaf de kant. De roeilessen worden op zaterdag gegeven en duren ongeveer een uur. Je moet rekenen op twee uur aanwezigheid op de vereniging in verband met een stukje theorie, vragen over het geleerde van de vorige les en de verzorging van de boot en de riemen.

Het besturen van de boot leer je in een brede boot (wherry). Er gaan twee cursisten samen met een ervaren roeier in de boot. Elke cursist krijgt een halve les stuurinstructie en roeit de andere helft. De stuurinstructie wordt gegeven op een door-de-weekse avond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

De kennis van boot- en materiaalbehandeling leer je in de praktijk.

Vaardigheidstoets
Na de Basisinstructie I toetsen wij je vaardigheid in een ‘examen’, waarna je bevoegd bent om zelfstandig het eigen vaarwater (Woerden) op te gaan met een wherry. Het roeien wordt op de eerste zaterdag na de cursus getoetst in een C4x+ waarin je les hebt gehad; het sturen op een avond in de week na de cursus in een wherry.

Een week na de roei- en stuurtoets leren we je in wherry’s wat je voor een toertocht, waarbij je op onbekend water komt, moet weten en kunnen.

Met het behalen van dit ‘Examen sturen 1 en scullen 1’ is de Basisinstructie I afgesloten.

Je krijgt na de Basisinstructie I een sleutel van hek en loodsen, zodat je met je medecursisten op elke gewenst tijdstip kunt gaan roeien. Dit zelfstandig roeien bevelen wij van harte aan omdat je er veel plezier aan beleeft en omdat je je ervaring goed op peil houdt.

Ervaren roeier worden
Na de zomer houd je je ervaring verder op peil en bereid je je voor op de lessen van de Basisinstructie II. Dit doe je ook onder begeleiding (les) van een instructeur in een C4x+ en/of een C2x+ (twee roeiers en een stuurman) zonder ondersteuning van een ervaren roeier. In deze lessen ligt het accent voor het roeien op het consolideren van de basishaal en op het correct uitvoeren van de commando’s en voor het sturen op het consolideren van de stuurvaardigheden, de juiste stuurhouding en het geven van de goede commando’s aan de roeiers.

De lessen van de Basisinstructie II starten in januari, zodra de vorst voorbij is. Alle cursisten leren roeien én sturen in een C4x+ en/of een C2x+ (twee roeiers en een stuurman), nu ook zonder ondersteuning van een ervaren roeier.

Tijdens de zomer zijn er geen lessen, het afsluitend examen vindt eind oktober plaats. Na dit examen kom je op het niveau, dat de meeste leden hebben; het gaat er vanaf dan om dat je ervaring op doet, dat je ‘ervaren roeier’ wordt, en dat doe je als volgt: ‘roeien leer je door te roeien’.

Wil je graag in de supersmalle skiffs roeien, dan kun je na een jaar ervaring opgedaan te hebben nog een speciale skiffcursus volgen.

Verenigingsleven
De Krom is niet alleen sportieve maar ook gezellige vereniging. De nieuwjaarsbijeenkomst, de interne wedstrijden, het dopen van een nieuwe boot zijn gelegenheden waarbij de hele club bijeen is en waarbij de keukencommissie ons verwent met culinaire hoogstandjes. Koffie en thee na het roeien is een belangrijk onderdeel van ons verenigingsleven.

Een ander aspect van ons verenigingsleven is dat wij alles wat er bij het roeien komt kijken zelf doen. Het repareren van schade aan boten en loodsen, het bijhouden van de planten op ons terrein, het geven van instructie, het afnemen van de vaardigheidstoetsen, het schilderen van de loodsen, het zetten van koffie, het afwassen van de vaat, het schoonmaken van wc’s, alles doen we zelf …. en dat verwachten we ook van nieuwe leden.

Na een van de lessen op zaterdag presenteren de belangrijkste commissies zich, de materiaal-, veiligheids- en barcommissie, zodat je ‘alles’ hoort over het reilen en zeilen van Roeivereniging De Krom.

Beschikbaarheid
Roeien is een teamsport, je kunt niet in een boot stappen als je team niet compleet is. Het op elkaar kunnen vertrouwen geldt vanaf de eerste les, dus je moet goed weten dat je op alle tien roeilessen en alle tien stuurlessen – op tijd – aanwezig moet zijn. Het is natuurlijk best mogelijk dat je een keer niet kunt vanwege ziekte of andere verplichtingen. Maar weet je nu al dat je meer dan twee lessen gaat missen, start dan liever een jaar later en dupeer niet de mensen die op de wachtlijst staan.

Als je je aanmeldt voor de instructie, gaan wij er van uit, dat je hiervan goede notie hebt genomen.

Lidmaatschap en kosten

Wij zijn helemaal self-supporting waardoor de contributie relatief laag is. Een deel van ‘onkosten’ worden immers gedekt doordat we zelf onderhoud, reparaties en diensten doen.

De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 251. Bij eerste aanmelding is de contributie evenredig aan het aantal maanden dat je lid bent van de vereniging. Als startdatum van je lidmaatschap nemen we de startdatum van de instructie. Jeugdleden, van twaalf tot achttien jaar, betalen de helft van de contributie voor de seniorleden. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 30.

De Basisinstructie I en II is kosteloos. Voor de sleutel wordt een borg van € 10 gevraagd. Voor koffie en thee hebben we stempelkaarten à raison van € 10 die je bij de keukencommissie koopt en waarop je je verbruik afstempelt.

Voor sommige activiteiten, met name de toertochten, worden extra kosten in rekening gebracht; het gaat om een bescheiden bedrag voor botenhuur, een lunch en een drankje en dergelijke.

Het lidmaatschap wordt elk jaar met één jaar verlengd, tenzij je vóór 1 december hebt opgezegd.