Leden en lidmaatschap

Iedereen vanaf 12 jaar die zin heeft in roeien en kan zwemmen kan in principe lid worden van De Krom.

Kennismaken

Als je wilt leren roeien ben je elke zaterdagmorgen rond 11.30 uur van harte welkom om eens te komen kijken. Op zaterdagochtend wordt er druk geroeid en er is dan altijd wel iemand aanwezig. Als het je wat lijkt kun je je opgeven voor de instructie. Elk voorjaar begint er  in april weer een nieuwe opleiding voor beginners.

Als je al kunt roeien ben je ook hartelijk welkom om op zaterdagochtend te komen kennismaken. Daarna wordt in overleg met jou bekeken hoe je kunt instromen. Een en ander zal afhangen van je roeiniveau.

Lid zijn van RV de Krom

Er zijn verschillende momenten en mogelijkheden om te gaan roeien.

We hebben:
Midweek- en inlooproeien op maandag- en woensdagochtend en in de zomer op donderdagavond.
Vrij roeien op zelfgekozen tijden in teamverband.
Toertochten bij onze eigen vereniging en andere verenigingen.
Wedstrijden en roeimarathons.

Om de vereniging draaiend te houden zijn er verschillende commissies.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 30. De contributie voor 2022 is vastgesteld op € 258 per jaar.
Jeugdleden (van 12 t/m 17 jaar) betalen € 129.
Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar zal, gerekend vanaf de datum van inschrijving, over het resterende deel van het jaar contributie worden geheven.
Voor sommige activiteiten, zoals toertochten, worden de extra kosten in rekening gebracht; het gaat om een bescheiden bedrag voor botenhuur, een lunch en een drankje en dergelijke. Het lidmaatschap wordt elk jaar met één jaar verlengd.

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het INSCHRIJFFORMULIER

Opzeggen lidmaatschap

Hoe je moet opzeggen kun je hier lezen.

Begunstigers

Begunstigers betalen € 45 per jaar. Maar meer mag natuurlijk ook!