Interne regels, spelregels en reglementen

Voor het roeien en het omgaan met het materiaal gelden spelregels. Wie welke rechten heeft, bijvoorbeeld om in een bepaald type boot en hoe lang te mogen roeien is vastgelegd in het loods en roeireglement.

Ieder lid hoort kennis te hebben van het Huishoudelijk Reglement en zich hier aan te houden. In het Huishoudelijk Reglement staat ook wat te doen als een lid zich hier niet aan houdt.