interne regels, spelregels en reglementen

Het lidmaatschap van de vereniging brengt rechten en plichten met zich mede. Wie welke rechten heeft, bij voorbeeld om in een bepaald type boot en hoe lang te mogen roeien wordt vastgelegd in de reglementen ‘materiaal, loods en terrein’ en ‘boten reserveren en afschrijven’ 
Het zorgvuldig omgaan met het botenmateriaal is een plicht voor elk lid. Toch zal een lid zijns ondanks van tijd tot tijd schade veroorzaken. Het melden van deze schade en het opmerkzaam zijn op geconstateerde gebreken aan een boot is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.