boottypen

wherry’s en d-boten

Wherry’s zijn open boten met stuurman of stuurvrouw (beide worden de stuur genoemd), doorgaans voor twee roeiers, soms voor één. Zowel wherry’s als D-boten hebben een buitenkiel en zijn erg breed. De breedte kan meer dan 70 cm zijn. Deze boten kunnen voor alle riem-typen geschikt gemaakt worden. De hier genoemde boten zijn uitermate geschikt voor tochten, voor wat ruwer en open water, voor instructie en ontspannen toer- of trimroeien.

c-boten

C-boten zijn open boten met een buitenkiel, breed 50 cm tot maximaal 70 cm. Tegenwoordig ook wel door kunststof schalen in gesloten model uitgevoerd, voor ‘drijfvermogen onder alle omstandigheden’. C- boten bestaan voor 1, 2, soms zelfs 3, en 4 roeiers en in een uitzonderlijk geval voor 8 roeiers. De C1 en de C2 boten bestaan zowel gestuurd als ongestuurd. De C1 en C3 zijn uiteraard altijd voor scullen, alle andere types kunnen voor zowel scullen als boordroeien geschikt gemaakt worden. Hiervoor zijn dan wel andere riggers (uitleggers) nodig.

b-boten

Deze boten zijn smaller dan de C-boten. Bij houten boten ligt het hout van de huid dakpansgewijs. Er is een zeiltje (zgn. taftje) op vóór- en achterpunt bevestigd, waartussen de kuip, met randen en waterkering plaats biedt aan de roeier(s). Steeds vaker worden de boten gesloten uitgevoerd, in een kunststof rompschaal en bovenschaal. In de bovenschaal herkennen we dan weer de kuip en de dekjes op de uiteinden. Gesloten boten hebben ventilatieluikjes, die tijdens de vaart altijd dicht en tijdens de berging in de loods altijd open moeten zijn!

gladde boten

Dit zijn de smalste boten. De boten zijn geheel glad van het ene boord onderlangs naar het andere boord. Net als de overnaadse boten met taften en tegenwoordig ook vaak in gesloten uitvoering.

Naast de bovenstaande indeling wordt aan het boottype de riem-soort en het al dan niet gestuurd zijn toegevoegd.

riemen

  • Scull-riemen; twee riemen per roeier(korte riemen)
  • Boord-riemen; = oars (lange riemen); één riem per roeier.

Alle boten worden genoemd naar het type, het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, het aantal roeiers, het type riem en het al of niet gestuurd zijn. Als kortste bootaanduiding is gebruikelijk:

  • letter voor het type boot,
  • cijfer voor het aantal roeiers,
  • ‘x teken’ voor een boot waarin gesculld wordt; niets waarin boord wordt geroeid,
  • ‘+ teken’ voor gestuurd, ‘- teken’ voor ongestuurd.

Zo wordt bij voorbeeld een gestuurde C-vier in scull uitvoering aangeduid met: C4x+