bestuur

Bestuur

Voorzitter
Rob van Brouwershaven (voorzitter[at]rvdekrom.nl)

Roeivereniging ‘de Krom” is zo’n mooie club, dat ik daar graag een tijdje de voorzittersrol van wil invullen. We zijn een kleine no-nonsense vereniging die wordt gedragen door velen. We roeien vooral voor ons plezier en op prachtig roeiwater! Voor mij is de Greft op zaterdagmorgen-vroeg bijvoorbeeld iedere keer een traktatie. Mijn rol als voorzitter is vooral het leiding geven aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering, het koesteren van onze vele vrijwilligers en het behouden van een goeie sfeer op de club. Bijzondere aandacht van mij gaat uit naar de ontwikkeling van ons terrein: vlotten voor de boten, in de toekomst wellicht een clubgebouw en mooie aankleding van de terrein.

Secretaris:
Jos Maas (">secretaris[at]rvdekrom.nl)

Hoe cliché het ook klinkt: roeien is een passie voor mij. Ik zit vier keer per week op het water. Ik roei nu ruim 10 jaar en ik herinner mij nog goed dat ik bij het zien van de ranke skiffs dacht: daar wil ik in roeien. Mijn overgewicht van 10 jaar terug had ik in de kortste keren weg geroeid. Ik ben er trots op, dat ik nu nummer twee ben qua jaarlijkse aantal kilometers en dat ik mij inmiddels een bekwame skiffeur mag noemen.

Ik ben instructeur en heb al heel wat nieuwe leden het roeien bijgebracht. Door het vele roeien en door het instructie geven ken ik inmiddels vrijwel iedereen in onze vereniging persoonlijk. Als secretaris kan ik bijdragen aan het soepel functioneren van vereniging en bestuur, waarbij het feit dat ik veel mensen ken de communicatie enorm helpt. Voor vragen van leden en belangstellenden staat mijn mailbox altijd open.

Als je onze roeiboten zo ontspannen over de Woerdense wateren ziet varen, sta je er niet bij stil met hoeveel instanties een roeiclub te maken heeft: gemeente, eigenaar van ons terrein, plaatselijke sportoverleggen, provincie, waterschap, onze sportbond KNRB en zusterverenigingen, scholen, en hoeveel bergen  papier en megabits-grote e-mails er regelmatig in- en uitgaan. De zorg dat iedereen de juiste informatie krijgt en er mee doet wat moet worden gedaan vind ik een interessante klus, die mijn plezier in de roeisport in het algemeen en het roeien bij De Krom in het bijzonder vergroot.

Penningmeester
Martijn Hijink (penningmeester[at]rvdekrom.nl)

Na vele jaren bij de Krom te hebben geroeid, vindt ik het leuk om een van de vele clubtaken op me te kunnen nemen waar ik affiniteit mee heb.

Voor vragen over budgetten, rekeningen en andere financiële zaken ben ik altijd aanspreekbaar en bereikbaar via

Mocht je rekeningen/bonnetjes willen indienen dan kan dat bij voorkeur per mail of whatsapp (foto/scan van de bon of pdf). Vermeld natuurlijk even waar het om gaat en onder welke post het valt.

Commissaris roeien (Instructie, examens en wedstrijdroeien)
André Derksen (roeien[at]rvdekrom.nl)

De commissaris roeien is verantwoordelijk voor het botenplan en het bestuurlijk aanspreekpunt voor commissies die gaan over instructie, examens, wedstrijden en het jeugdroeien.

Algemeen bestuurslid (Activiteiten, evenementen en uitstraling)
Marike Eskes (activiteiten[at]rvdekrom.nl)

Van 2003 tot 2014 heb ik geroeid bij De Krom en heb ik ook een hele tijd in de toercommissie gezeten.

Sinds mei 2019 ben ik weer enthousiast lid geworden. Ik hoop dat ik in deze functie mijn steentje kan bijdragen aan het wel en wee van de vereniging. Ik sta zeker open voor leuke ideeën, wat betreft evenementen en activiteiten. Alleen met elkaar en voor elkaar is er veel mogelijk.

Ik ben verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van activiteiten en evenementen die de cohesie van de vereniging en haar leden versterken en die de aandacht van belangstellenden kunnen trekken en voor het beeld dat De Krom als sportieve én sociale vereniging wil uitdragen.

Onder mij vallen onder meer de volgende activiteiten: nieuwjaarsbijeenkomst, de onderlinge wedstrijden, die wij met een knipoog ‘Kromme’ Rijn Games noemen, de botendoop, lustrumfestiviteiten, deelname aan projecten in het kader van Woerden 650 en de open dag. Bij uitstraling horen onder meer het aanzicht van ons terrein en de loodsen, bevorderen van het dragen van clubkleding.

De taken publiciteit en publieke relaties, onder de aandacht van de secretaris, en mijn taken zijn nauw met elkaar verbonden en worden in goed overleg uitgevoerd.

Ereleden

Rob Melchers, Hetty Zandvliet – Tolk, Louise Baaré – van Schaik