4 sept 2021 – roeitocht ter ere van 30 jaar lustrum