Nieuwjaarsreceptie op 10 januari in de loods

Zaterdag 10 januari 2015

Cornélie refereerde in haar laatste nieuwjaarstoespraak als voorzitter aan de recente gebeurtenissen rond de Charlie Hebdo redactie in Parijs die ons laten zien dat er ook grenzen aan vrijheid zijn. Grenzen die niet in regels alleen te vangen zijn, maar die mede bepaald worden door normen en waarden van de samenleving. Die grenzen  zijn dynamisch, flexibel en bewegen mee met de ontwikkelingen. Ook onze roeivereniging is een samen-leving en wil en moet mee bewegen met de ontwikkelingen om vrijheid van roeien te behouden. Dat vergt het nodige van ons als leden. Cornélie hield een pleidooi om ook binnen de vereniging daarom een cultuur van openheid en overleg te koesteren.  Meningsverschillen worden bij voorkeur in goed overleg opgelost om zodoende verstarring te voorkomen. Regels die statisch in karakter zijn, zijn nuttig en nodig, maar moeten ter discussie kunnen worden gesteld. Onze vereniging wil niet hiërarchisch zijn, maar in de eerste plaats kameraadschappelijk en flexibel. Daar hieven wij het glas op.

Dankwoord
Na dit openingswoord waren er dankwoorden en cadeautjes voor een aantal leden die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt, maar in de loop van 2014 hun functie hebben neergelegd. Als eerst was daar de coördinator midweekroeien die jarenlang heel Woerden heeft doorgefietst om de papieren versie van het clubblad ‘de Krommert’ bij de leden te bezorgen. Martin Euser was een drijvende kracht bij de jeugdinstructie. Helaas was Martin zelf door ziekte zelf niet aanwezig. Het dankwoord werd in ontvangst genomen door zijn vrouw Lenie. Daarna was het de beurt aan Anne Marie Hofman, die zich in de afgelopen jaren verdienstelijk heeft gemaakt als matchmaker en bij de instructie van nieuwe roeiers. Tot slot was er dank voor Renate Derksen die haar functie als coördinator instructie heeft neergelegd. Zij heeft dit in de afgelopen jaren opgebouwd tot een “geoliede machine”. Martin en Anne Marie nemen tevens afscheid als lid van de vereniging.

BJ Davidson trofee
Jaarlijks wordt deze trofee uitgereikt aan een commissie of persoon die zich in het bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. Dit jaar werd de trofee uitgereikt aan een zichtbaar ontroerde Bert Baare. Hij is steeds aanwezig als er weer iets gerepareerd of anderszins opgelost moet worden.

Voorzittershamer
Hiermee werd het officiele gedeelte van de receptie afgesloten, waarna Cornéelie uit handen van onze ex-voorzitter en erelid Rob Melchers een voorzittershamer mocht ontvangen. Met een klap van de hamer werden daarna de feestelijkheden geopend.

Erwtensoep en meer
Met dank aan de barcommissie waren er hapjes en drankjes en overheerlijke erwtensoep met roggebrood en spek. Toen ik wegging waren er nog volop geanimeerde gesprekken in gang…