De maand van Jos – februari 2021

25 februari 2021
Secretaris

Corona
Door corona en vorst is er maar heel weinig geroeid de afgelopen maanden. Een C1 in de vernieling – zie verder op – maakte de roeifaciliteiten er niet beter op. Nu vanaf 2 maart jongeren tot 27 jaar weer in meermansboten mogen roeien zou de hele vereniging juichend op onze C2/3/4-en af moeten stormen. Maar ik heb er de ledenadministratie even op nageslagen, we kunnen precies één C2x+ vullen met gerechtigden. Met de 1,35 meter regel die ons vorig jaar nog een aantal roeimaanden gegund heeft wil het maar niet lukken. In de berichten van de KNRB is het akelig stil op dit dossier. Wellicht moeten we eerst geprikt zijn en moet het warme weer het virus wat indammen. We houden de vinger aan de pols.

Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft weinig geroeid, maar keihard gewerkt. Vanaf de zomer zijn we op zoek geweest naar een opvolger van Rob, die na twee bestuurstermijnen de voorzittershamer gaat overdragen. Wat je in de stukken voor de algemene ledenvergadering formeel kunt lezen verklap ik bij deze: het bestuur stelt Frans Jacobs voor als nieuwe voorzitter. Als de techniek van ons nieuwjaarsevenement ons voor 100% had bij gestaan had Rob dit toen al meegedeeld, maar we hebben het nu nog anderhalve maand stil gehouden.
Het voorbereiden van de algemene ledenvergadering is altijd weer een hele klus. We hebben er twee bestuursvergaderingen voor nodig gehad. Wij waren er al van uit gegaan dat we elkaar niet fysiek zouden kunnen ontmoeten in Het Baken, en bij de laatste berichten over versoepeling kregen wij – helaas – hierin gelijk. We gaan dus Zoomen. We betreuren het dat we daarbij niet iedereen zullen ontmoeten. Het eerste bericht van verhindering wegens digibetes is al binnen.

Incidentenregistratie
In de ledenvergadering van twee jaar geleden is gemeld, dat er in het afschrijfboek een mogelijkheid is gemaakt om incidenten te registreren. Het resultaat is dat uw secretaris in 2019 heeft gemeld, dat hij bij een bijna-aanvaring met een dubbeltwee uit zijn skiff is gewipt. In het najaar 2020 is er een ernstig incident geweest, waarbij een C1 en een skiff zwaar beschadigd zijn geraakt – gelukkig zonder persoonlijke schade of leed. Hierdoor was bijna vier maanden lang slechts de helft van ons aantal C1-en beschikbaar en dat in de lockdowntijd. Het spreekt eigenlijk voor zich dat dit ernstig incident uitgebreid geregistreerd had moeten worden, om te zien waar op ons vaarwater lastige plekken zijn en om er als roeier van te leren. Maar …. er is geen woord over dit incident in de registratie te vinden.
In de bestuursvergadering hebben we het hier uitgebreid over gehad. Onze conclusie was, dat de registratie lastig te vinden is in het afschrijfboek, en dat je, als je het gevonden hebt, weinig houvast hebt aan een blanco invulveld om adequaat je verhaal op te schrijven. Daarom heeft het bestuur aan André gevraagd eens bij de zusterverenigingen na te vragen hoe zij het geregeld hebben. Bij Viking had André beet, een heel overzichtelijk formulier, dat je gemakkelijk kunt invullen. We gaan nu kijken hoe wij dit voor De Krom kunnen implementeren.

Technische commissie on-demand
Nu we het toch over registreren hebben …. het schadeboek in ons afschrijfsysteem is bij uitstek het communicatielijntje met de TC. Het werkt zelfs beter dan een mondelinge melding aan een TC-lid, die je toevallig tegen het lijf loopt. Elke roeier is ervaringsdeskundige als het om een mankementje aan een boot gaat, als een hangslot wat stroef open en dicht gaat, als de wieltjes van een karretje weigeren in een rechte lijn te sporen, als je de bladen van de riemen wat kaal vindt of als het buitenvlot al te wiebelig is voor je gevoel. Dus zet je deskundigheid in, houd vloot en ander materiaal in optima forma en schrijf in het schadeboek. De TC is ook gevoelig voor inspraak. Toen de TC bij de hiervoor vermelde schade aan skiff en C1, de skiff als eerste wilde repareren, was een kleine hint voldoende om meteen over te schakelen naar de node gemiste C1.
En als je geregistreerde schade of onderhoud naar tevredenheid is verholpen is een bedankje natuurlijk altijd sympathiek. Dat kan als antwoord op de melding dat de reparatie is uitgevoerd.

Lief en leed
Naar aanleiding van een opzegging vanwege droevige privé omstandigheden heeft het bestuur zich gebogen over wat veel verenigingen kennen: de ‘lief- en leedpot’. Als er lief of leed is willen we graag van ons laten horen. Wij gaan daar niet iets voor organiseren, maar wij houden het bij het bestuur zelf. We houden onze antenne op scherp, maar doen ook een appèl op de leden om ons te tippen.

Open dag
Het bestuur heeft besloten de open dag pas in april te houden. Met een beetje geluk kan de samenleving weer wat meer open zijn en stromen de nieuwe leden weer binnen. We hebben al vier inschrijvingen, en rekenen op een volle bak bij de instructie. Richard Fox, de opvolger van Arjan in de introductiecommissie, heeft als nieuwkomer in Woerden(se Courant) de spotlight mooi op De Krom laten schijnen. Lees hier wat hij over zichzelf en De Krom heeft gezegd.

Nederlandse Roeikaart
De KNRB laat ons het volgende weten: er bestaat een Nederlandse Roeikaart. Het doel van de kaart is het behartigen van de belangen van de roeisport door een lobby te starten om de roeiwateren een formele status (op landelijke en provinciaal niveau) te geven. De KNRB wil de roeisport versterken door deze beleidsmatig op de kaart te krijgen bij rijk, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen en vaarwegbeheerders. Op lokaal niveau gaat dit in overleg met het bestuur van de roeivereniging.
Er is ook een webinar over geweest waarin een twintigtal verenigingsbestuurders met de ontwikkelaars in gesprek zijn geweest. In dat webinar heb ik gepleit om ook lage steigers en trapjes op de kaart te zetten. Het idee werd wel aardig gevonden, maar er zitten twee haken en ogen aan. Er bestaan wel overzichten waar steigers zijn, maar met de beperking dat de hoogte niet is aangegeven. Willen we de lage steigers goed in kaart brengen, dan zullen de lokale roeiverenigingen dat zelf moeten doen …. voor anderen dus.
Ik heb de kaart al bekeken en kan jullie aanraden om dat ook te doen, er staan heel veel pop-ups op waar interessante details te vinden zijn. Klik op de link om bij de kaart te komen.