Contributie 2017

9 maart 2017

Van de penningmeester

Het is weer tijd voor de inning van de contributie voor 2017.
Zoals ieder jaar wordt deze aangepast aan de prijsindex (CPI) van het afgelopen jaar. Deze is gering en bedraagt 0,3%.
Daarnaast heeft de bond de bijdrage van ieder lid met een bedrag van 4,50 euro verhoogd. Wij zijn hierdoor genoodzaakt de contributie voor 2017 in totaal voor een seniorlid met een bedrag van 5 euro te verhogen naar 238 euro en voor een jeugdlid met 3,00 euro naar 120 euro.
De facturen zijn inmiddels verzonden.