materiaal

Heel belangrijk voor de vereniging is goed materiaal. Al het botenmateriaal is kostbaar en kwetsbaar. Van de leden wordt verwacht dat zij weten met wat voor materiaal zij werken en hoe zij daarmee om moeten gaan. De materiaalcommissie zorgt voor de aanschaf van boten en botenmateriaal voor het in de vaart houden van dit materiaal. Vooral het laatste, het in de vaart houden van de boten, vraagt veel tijd en inzet van de commissieleden.

Om schade zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat alle leden er goed van op de hoogte zijn met wat voor materiaal zij te maken hebben en hoe met het materiaal om moet worden gegaan, en last but not least hoe schade gemeld moet worden.

Alle boottypen en bootonderdelen hebben namen, die een beginner onbekend in de oren mogen klinken. Gaandeweg wordt men vertrouwd met het roei-jargon. Er wordt niet van u verwacht dat u van alle bootonderdelen de naam en functie kent, maar wel van een paar belangrijke. Een uitgebreide beschrijving van de typen boten, van de bootonderdelen, de behandeling van boten en andere materialen, alsmede voorschriften voor het tillen van de boten staan beschreven in het document ‘Boten en bootonderdelen’. Dit document is hier te downloaden.

De vloot van De Krom bestaat uit de brede wherry’s, de smallere C4- en C2-boten, en verschillende gladde boten.

Een fraai geïllustreerd handboek vindt u hier:
Hoofdstuk 6, ‘Materiaal’ uit handboek ‘Bonte Krommert’ en xxx uit het handboek van RV Rijnland