Vergunning vaste vlonder

21 augustus 2017
Van de secretaris

Tijdens de ALV van 24 maart jl. bleek wederom dat er vanuit onze vereninging een grote behoefte bestaat voor een drijvend vlot op de Oude Rijn. Daarop is besloten om te onderzoeken of er een vergunning hiervoor kan worden verleend.

De afgelopen periode heeft Gerard Wollenberg hierover contact gehad met het Waterschap en andere instanties. Na voorbereidend werkt van onze TC is er een vergunning aangevraagd voor een vaste vlonder. De vergunning is nu verleend – een prachtig resultaat!

Onze TC zal zich nu verder buigen over een definitief plan. Het ontwerp van de vlonder en de daarbij behorende kosten zal ter goedkeuring worden voorgelegd.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.