De maand van Jos – januari 2020

12 januari 2020
Secretaris

Nieuwjaarsbijeenkomst
Nog lichtelijk onder de invloed van glühwein kijk ik met genoegen terug op onze nieuwjaarsbijeenkomst. De sta-tafels waarvan het ontbreken vrijdag nog een probleem was stonden keurig opgesteld ruim voorzien van zoute stengels en ander hartige zaken. Margreet, Marianne, Cécile, Jenny, Tineke en Adry waren al druk in de weer om de wijn ‘glühend’, de wraps opgerold en de mozarella aangeregen te krijgen. Met de helft van onze leden was de opkomst goed en zelfs veelbelovend door de komst van drie per 1 januari ingeschreven nieuwe leden, hetgeen Rob in zijn speech deed opmerken, dat de gemiddelde leeftijd ook dit jaar weer niet veranderd was.
Ook de Drentse sectie van onze club was aanwezig, en niet zonder reden. Bert had tussen roeien en handen schudden nog kans gezien om de computer in loods 1 weer aan de praat te krijgen, zodat we het afschrijfboek ook weer in loods 1 kunnen gebruiken. Over Louise zou Rob in zijn speech een belangrijke mededeling doen.
Toen de wensen uitgesproken, de wangen driemaal gekust en de handen geschud waren, was het tijd voor de speech van de voorzitter. Hij liep zaken langs die onveranderd waren gebleven, zoals ook in 2019 geen besluit over de brug, zaken die wel veranderd waren, met name de loodsen strak in de verf. Hij liet verschillende persoonlijke zaken de revue passeren, onze op de jaarvergadering ontslag nemende veiligheidscoördinator, de uitbreiding van de commissie Eigen huis en tuin tot een werk(ende )groep, het KNRB-diploma verdiend met een astronomisch aantal marathon-kilometers voor André, de waardering voor mijn maandelijks ‘maand’, en de begrafenis van Lidy Melchers waarbij de vereniging haar medeleven betuigde.
Daarna ging de voorzitter over op de verdienstelijkheden. Eerst kreeg Bert-Davidsontrofeehouder 2019 Hans de gelegenheid de trofee over te dragen aan zijn opvolger, Marianne. Met enige welgekozen woorden wist Hans in één zin én de naamgever van de trofee én het verschil tussen nachtelijk duister in het voorjaar en in het najaar duidelijk te maken, ondersteund door een mijnwerkerslamp-anno-2020, waarmee hij, oratorisch sterk, de spotlight op Marianne wist te richten, die vervolgens overtuigend wist te vertellen, dat zij deze verrassing niet verwacht had, maar er wel zeer erkentelijk voor was.
Daarna kon Rob een vanaf het voorjaar zorgvuldig bewaard geheim onthullen: het bestuur zal de ledenvergadering in maart voorstellen Louise tot erelid te benoemen. Met een daverend applaus lieten de aanwezigen weten het bestuursvoorstel te waarderen en feliciteerden zij Louise met de nominatie.

Hierna werden we nog gefêteerd op rijkelijk aangeklede erwtensoep en konden belangstellenden hun sportgarderobe aanvullen dan wel de bestelde shirts, windvangers en broeken in ontvangst nemen.

Snorkelen, andere sporten en stadsrechten
Roeiers zijn bepaald niet eenkennig. Een oproep om in Alphen te komen snorkelen kreeg ruim gehoor. De eerste sessie zit er inmiddels op, met alle beschikbare plaatsen bezet, een mooi resultaat! In de wandelgangen mocht ik al wat sterke verhalen opvangen, dus ik ga op zoek naar een mooi verhaal als de serie er op zit. Organisator Kees heeft inmiddels gepeild of de Alphense snorkelaars iets zien in beweging op het water en kwam met de vraag of wij daarvoor een clinic kunnen organiseren. Daar weten wij weer alles van, dus dat komt wel goed.
Ook op andere sportgebieden wordt onze aandacht gevraagd. In het regeerakkoord 2017 van ons huidig kabinet wordt een ‘sportakkoord’ aangekondigd. De KNRB heeft laten weten, dat hij meedoen stimuleert. Lees hier wat onze bond er over schrijft. In Woerden is het Beweegteam de aanjager van dit project. Lees op hun website wat de plannen in Woerden zijn. Martijn heeft het bestuur op de aftrap-avond vertegenwoordigd. Het lijkt ons een goed idee om dit proces te volgen. Immers, ook als niet iedere Woerdenaar zich in het akkoord kan vinden, hebben toch veel sportclubs even over hun muurtje kunnen kijken en kan er enige synergie uit voort komen.
In 2022 heeft Woerden 650 jaar geleden stadsrechten gekregen en dat is een mooie gelegenheid voor een feestje. Als Woerdense vereniging staan we natuurlijk ook in het adresboekje van ‘Woerden 650’ en worden we uitgenodigd om mee te doen. Geen Romeins schip meer in Woerden? Ik kan me nu al verheugen op een botenparade over de singels met Goudse-pijprokende, plooikraagdragende Krommers in middeleeuws opgetuigde wherry’s.

En voorts ben ik van mening dat een armada vieren en tweeën een treffender reclamespotje voor 650 jaar stadsrechten oplevert dan een sloepje voor het kasteel.

De maand van Jos – december 2019

16 december 2019
Secretaris

Van de bestuurstafel
Woensdag 11 december heeft het bestuur vergaderd. De hoofdmoot werd gevormd door de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari en de ledenvergadering op 6 maart. Daar krijgen jullie binnenkort alles over te horen. Ook hebben we nog teruggekeken op de gecombineerde vergadering waar bleek dat vele vingers jeuken om de TC te helpen bij het verven van de bladen van de riemen, waar gemeld werd dat er zich nieuwe activiteiten aan het ontwikkelen zijn bij het aangepast roeien en waarbij installatie van de instaphulp dringend begint te worden. Reden genoeg om in groten getale naar nieuwjaarsbijeenkomst én jaarvergadering te komen!

Jaarkalender
De jaarkalender mag wel even apart voor het voetlicht worden gezet. Na er een jaar mee gewerkt te hebben is duidelijk dat het in een behoefte voorziet. Daarom is de kalender in de gecombineerde vergadering en op de bestuursvergadering uitgebreid besproken. Het is een nuttig instrument voor de organisatie van onze evenementen en de vaste programmapunten, zoals open dag, begin van de instructie, de examens. Ons doel voor 2020 is dat alle commissies een jaar vooruit gaan plannen. De instructiecommissie heeft al enige jaren een complete planning voor het hele jaar; de open dag, de nieuwjaarsbijeenkomst en de snert/snacktocht staan eigenlijk ook al vast. De voor ons interessante wedstrijden staan al enige weken gepubliceerd in de organen van de KNRB. Dit staat allemaal al op de kalender voor 2020.
De jaarkalender heeft het voordeel dat er geen dingen tussen wal en schip komen: de ‘Kromme’ Rijn games, de grote schilderklus zijn er allemaal gekomen, maar wel pas op een laat tijdstip aangekondigd. Het zou toch prachtig zijn als iedere Krommer dit soort belangrijke evenementen al in zijn agenda voor 2020 heeft staan.

Bladen weer in een goed blaadje
Het begon op te vallen, de bladen van onze riemen zien er wat sleets uit. Niet alleen waren er de jeukende vingers op de gecombineerde vergadering, maar ook in de wandelgangen van onze club hoor je van mensen dat ze maar wat graag hun hulp aan de TC willen aanbieden. Zo was er een simpel plan van enkele enthousiastelingen: na het roeien twee potjes verf en een paar sets riemen mee naar huis nemen en bij het volgend roei-uurtje de spic en span ogende riemen mee terug nemen. Op de koffie op een mooie najaarsmaandagmorgen heeft woordvoerder Margreet dit ter sprake gebracht bij Bert, die altijd graag even zijn klus in de TC-loods onderbreekt en gezellig aanschuift bij de roeiers. Bert vond het heel goed bedoeld, maar zei er meteen bij, dat het schilderen in de winter gebeurt – door de TC – als er meer ruimte is door minder schade aan boten.
Ik heb het NU met eigen ogen gezien: voor de TC is de winter evident aangebroken, de eerste riemen zien er stralend uit. Kijk maar naar de foto’s. En let ook even op het handige sjabloontje waarmee precies de grootte van de kleurbanen kunnen worden afgetekend. Wat zal het weer heerlijk roeien zijn met zo’n set trotse riemen!

Aangepast roeien
De begeleiders van het aangepast roeien zijn een beetje door hun succes ingehaald. Inmiddels roeien twee dames met het reguliere roeien mee, waarvan één helaas onlangs het lidmaatschap heeft opgezegd. De overgeblevene mag zich verheugen in begeleiding van vier vrijwilligers. Niet onbegrijpelijk dat dit team uitziet naar nieuwe wegen. Uit het verslag van de gecombineerde vergadering van de commissiecoördinatoren en het bestuur citeer ik wat daar besproken is:
“Roel meldt, dat hij zeer recent een regionale meeting over sport met een beperking heeft bijgewoond, waar hij veel wijzer is geworden over mogelijkheden voor aangepast roeien. Op de meeting zijn mogelijkheden aangedragen, zoals het leggen van folders in het Brediushonk en contacten met een gespecialiseerde fysiotherapeut, die mogelijke belangstellenden kent. Roel is ook voorstander van een herhaling van de clinic voor diabetici die een jaar of acht geleden is verzorgd. Ook heeft de gemeente geld beschikbaar voor voorzieningen als instaphulp en zelfs voor een aangepaste boot.”

We zijn heel benieuwd welke plannen deze commissie op de ledenvergadering zal voorleggen. En verder …. in de wandelgangen wordt gefluisterd dat een instaphulp al aangeschaft zou zijn en dat het wachten is op de installatie door de TC.

Veiligheidscommissie
Onlangs heeft onze veiligheidscoördinator het bestuur laten weten, dat hij het stokje wil overdragen. Wij zijn zeer erkentelijk voor wat deze pionier voor de veiligheid in onze vereniging betekent. Het praktische hulpboek ‘Help’ met vele protocollen en de beleidsstukken over veiligheid zijn daar bewijs van.
Het bestuur heeft besloten ter opvolging van Hans een kleine commissie in het leven te roepen en is verheugd jullie de volgende namen te kunnen presenteren: Jesta, onze oud-secretaris, Arnold die eerder van zich liet horen met een goed plan om omgeslagen skiffs weer thuis te brengen en Jos namens het bestuur.

De maand van Jos – november 2019

15 november 2019
Secretaris

Overlijden Lidy Melchers-Oud
Op 31 oktober is er de afscheidsdienst en begrafenis van oud-lid en echtgenote van erelid Rob Melchers geweest. Namens het bestuur heb ik en met mij veel leden van de vereniging afscheid van Lidy genomen.

De Krom in de Woerdense Courant
Herinner je je nog de fotosessie en wat ik er over schreef, voor een artikel over De Krom in de Woerdense Courant? We hebben even moeten wachten, maar op 13 november viel de krant met het artikel op de mat. Je kunt het artikel ook vinden op de website van de Woerdense courant.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 11 januari 2020 komen we om 12.00 uur bij elkaar om iedereen een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Noteer deze datum in je nieuwe agenda!

Gecombineerde vergadering van commissies en bestuur
Op 7 november hebben onze commissies en het bestuur elkaar weer bijgepraat over wat er goed en soms ook minder goed gaat in onze club. Het was weer een inspirerende bijeenkomst waarbij eens te meer bleek wat voor geweldige vereniging wij zijn. Het verslag zal op 22 november voor leden beschikbaar zijn op onze website.

Onderwater-experience
Van ons lid Kees Verheul kregen wij een verrassende uitnodiging om ook eens onder het oppervlak met water kennis te maken. Wie al eens omgeslagen is zal dat niet prettig hebben gevonden, maar Kees heeft een voorstel waarbij je bewust – en plezierig – onder water gaat. Hier volgt zijn uitnodiging:

De winter is een wat rustiger tijd voor ons als roeiers. Daarom heb ik voor maximaal 10 personen een leuke uitdaging: een minicursus snorkelen in vier avonden in zwembad De Kuil te Bodegraven, op de donderdagavonden 7, 14, 21 en 28 januari van 21:00 tot 22:00 uur. Een must voor hen die verwachten ooit onder een omgeslagen skiff of boot te komen. Naast het gebruik van masker, snorkel en bril, zal de rust onderwater een belangrijk onderdeel van de cursus zijn. Heel belangrijk na het omslaan!
Er zijn geen kosten aan verbonden, al is een kleine donatie aan de gastvereniging Aquafauna natuurlijk welkom. Vinnen, maskers en snorkels zijn (waarschijnlijk voldoende) aanwezig.
Helaas is er slechts voor de eerste 10 aanmeldingen plaats!
Meld je aan bij kees.verheul@gmail.com


Snacktocht een geslaagde operatie
De toercommissie wist niet wat hen overkwam: 35 aanmeldingen voor de snacktocht. Kwam het door de vervanging van snert door een kroket, het heerlijke biertje met de mooie naam ‘Hop en liefde’ of was het het mooie weer, dat na Nieuwerbrug op ons wachtte? Wat ook een geslaagde operatie diezelfde avond was, was het weer in de kom krijgen van de heup van Tineke. Maar voor het zover was hadden we een stevige tocht met behoorlijk wat wind, avontuurlijk uitstappen op de hoge kade voor de sluis in Bodegraven, een korte wandeling door het altijd mooie Bodegraven, een zeer geanimeerde lunch in het Molencafé en een ijselijke gil van Tineke toen zij heel ongelukkig op de steiger terug viel. Vele zorgende handen probeerden Tineke zo comfortabel mogelijk te laten liggen, maar elke verkeerde beweging riep de echo van die eerste gil op. Gelukkig was de ambulance vrij snel ter plekke waarna wij met een bezwaard gemoed naar onze haven terug konden roeien. ‘s Avonds reeds werden we gemaild, dat Tineke weer thuis was en dat we haar over een week of acht weer in de boot zullen zien zitten. Wie enkele foto’s wil zien moet hier zijn.

Opzegregeling
In de vorige ‘maand’ heb ik reeds geschreven, dat we rond 15 november nog even een reminder zouden schrijven over de opzegregeling, namelijk dat opzeggen vóór 1 december schriftelijk aan de secretaris moet gebeuren. Met enig optimisme durf ik verwachten, dat wie op wilde zeggen dit al onmiddellijk na de eerste publicatie heeft gedaan, en dat het hier vermelden van dit onderwerp zuiver van formele aard is.