Nieuwjaarsreceptie op 10 januari in de loods

Zaterdag 10 januari 2015

Cornélie refereerde in haar laatste nieuwjaarstoespraak als voorzitter aan de recente gebeurtenissen rond de Charlie Hebdo redactie in Parijs die ons laten zien dat er ook grenzen aan vrijheid zijn. Grenzen die niet in regels alleen te vangen zijn, maar die mede bepaald worden door normen en waarden van de samenleving. Die grenzen  zijn dynamisch, flexibel en bewegen mee met de ontwikkelingen. Ook onze roeivereniging is een samen-leving en wil en moet mee bewegen met de ontwikkelingen om vrijheid van roeien te behouden. Dat vergt het nodige van ons als leden. Cornélie hield een pleidooi om ook binnen de vereniging daarom een cultuur van openheid en overleg te koesteren.  Meningsverschillen worden bij voorkeur in goed overleg opgelost om zodoende verstarring te voorkomen. Regels die statisch in karakter zijn, zijn nuttig en nodig, maar moeten ter discussie kunnen worden gesteld. Onze vereniging wil niet hiërarchisch zijn, maar in de eerste plaats kameraadschappelijk en flexibel. Daar hieven wij het glas op.

Dankwoord
Na dit openingswoord waren er dankwoorden en cadeautjes voor een aantal leden die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt, maar in de loop van 2014 hun functie hebben neergelegd. Als eerst was daar de coördinator midweekroeien die jarenlang heel Woerden heeft doorgefietst om de papieren versie van het clubblad ‘de Krommert’ bij de leden te bezorgen. Martin Euser was een drijvende kracht bij de jeugdinstructie. Helaas was Martin zelf door ziekte zelf niet aanwezig. Het dankwoord werd in ontvangst genomen door zijn vrouw Lenie. Daarna was het de beurt aan Anne Marie Hofman, die zich in de afgelopen jaren verdienstelijk heeft gemaakt als matchmaker en bij de instructie van nieuwe roeiers. Tot slot was er dank voor Renate Derksen die haar functie als coördinator instructie heeft neergelegd. Zij heeft dit in de afgelopen jaren opgebouwd tot een “geoliede machine”. Martin en Anne Marie nemen tevens afscheid als lid van de vereniging.

BJ Davidson trofee
Jaarlijks wordt deze trofee uitgereikt aan een commissie of persoon die zich in het bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. Dit jaar werd de trofee uitgereikt aan een zichtbaar ontroerde Bert Baare. Hij is steeds aanwezig als er weer iets gerepareerd of anderszins opgelost moet worden.

Voorzittershamer
Hiermee werd het officiele gedeelte van de receptie afgesloten, waarna Cornéelie uit handen van onze ex-voorzitter en erelid Rob Melchers een voorzittershamer mocht ontvangen. Met een klap van de hamer werden daarna de feestelijkheden geopend.

Erwtensoep en meer
Met dank aan de barcommissie waren er hapjes en drankjes en overheerlijke erwtensoep met roggebrood en spek. Toen ik wegging waren er nog volop geanimeerde gesprekken in gang…

Toer! platform voor en door alle roeiers

17 december 2014

Naast Roei! is er nu Toer! Samen vormen zij hèt nieuwe platform voor en door roeiers in Nederland. Op de website Toer! komen ook alle verenigingstochten voor 2015 te staan. Het is bedoeld om toer-en (prestatie)marathonroeiers te inspireren en te informeren over tochten en vaarwater.​​ Alle informatie van en voor kenners is zo op één plek terug te vinden. Klik hier voor de website van Toer!

Toer! is bedoeld voor de recreatieve roeier, die een prestatiemarathon roeit, graag meedoet met verenigingstochten zelf een (meerdaagse) roeitocht wil organiseren. Alle informatie op één plek over tochten wil Toer! is er ook voor buitenlandse tochten.

Roeiers kunnen zelf een toertocht toevoegen of correspondent worden. Heeft u handige informatie voor toer- en marathonroeiers, tips, trucs, handleidingen of wat dan ook? Laat het de hele roeiwereld weten! Stuur het naar Toer! via [email protected].

Toer! is een initiatief van enthousiaste tochtenroeiers en werkt samen met de redactie van Roei! De website wordt gevuld door toer- en marathonroeiers en verenigingen. Informatie komt van enthousiaste roeiers, verslagen, (verenigings-) websites, waterkaarten en uit oude roeiboeken.

Doop nieuwe gladde 4x ‘De Krom’

15 november 2014

Zo’n 40 leden waren zaIMG_4989terdag 15 november getuige van de doop van onze nieuwste aanwinst: ‘De Krom’. Een gladde 4 van Chinese makelij voor roeiers lichter dan 70 kg. Algon Smoorenburg had als oudste nog roeiende lid de eer om de boot met echt Oude RiDoop 'De Krom'jnwater te dopen. Daarvoor hield voorzitter Cornélie een mooi verhaal over de oorsprong van de traditie van het dopen van boten. Met champagne of andere nattigheid, bij voorkeur door vrouwen met de bedoeling de boot en bemanning te beschermen tegen het kwaad.

IMG_5025IMG_5030 “Doop nieuwe gladde 4x ‘De Krom’” verder lezen

Examenuitslagen

8 november 2014

GESLAAGD

Op 8 november 2014 zijn geslaagd voor Scullen 1:
Arjan Engelhard
Lisette van Essen
Maaike van Oosterom
Jetske Woudstra
Voor Scullen 2 en Sturen 2
Bodille Arensman

Op 27 september 2014 zijn geslaagd voor Scullen 3:
Ingrid Berens
Sandra van Proosdij
David van Zuijlen
Voor Scullen 2 en Sturen 2
Anne Meiborg
Alda Pfaff
Sandra van Proosdij
Peter Remmert
Fenna Spice
Lenneke van der Werff
Aantekening voor:
Peter Remmert, alleen bevoegd voor C1 boten

Op 18 september 2014
Romy Langelaar heeft scullen 3 gehaald

Op 23 juli 2014 haalden de volgende leden STUREN 1:
Arjan Engelhard
Lisette van Essen
Ron Speijkers
Jetske Woudstra

9 februari 2014
In de afgelopen maanden van 2013 zijn de volgende leden geslaagd.
Sturen 1: Oene Jeljer Dijkstra, Truus Hoogenboom.
Sturen 2: Oene Jeljer Dijkstra, Michelle van der Geest
Scullen 2 en sturen 2: Liesbeth Bakker, Willem van Doorn, Truus Hoogenboom, Kees Kemperman.