Onderhoud bruggen

Er wordt binnenkort onderhoud gepleegd aan verschillende bruggen waar wij onder door varen. In aansluiting op eerdere berichten van de gemeente over hierdoor veroorzaakte stremming en overlast hebben wij een ‘update’ van de planning gekregen.

Op de eerste mail kreeg ik nog de volgende reactie van de projectcoördinator: “Doorvaren met lage boten kan in principe gewoon, tenzij de aannemer werkzaamheden onder de bruggen moet uitvoeren. Met name in de periode tijdens de ombouwweekends in februari en maart 2020 is er vanuit het oogpunt van veiligheid tijdens het hijsen van de onderdelen van de brug kortstondig geen vaarverkeer mogelijk. Wij zullen met de aannemer afstemmen dat deze voor duidelijke signalering zorg draagt en de vaarweg, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, vrijhoudt.”

Hieronder vind je de update van de gemeente. Met de informatie daarin kun je je plan trekken voor het rondje stad en het heen-en-weertje over de Grecht.


——– Doorgestuurd bericht ——–


De beweegbare bruggen in Woerden en Harmelen ondergaan de komende maanden een grote onderhoudsbeurt. Dit is nodig om de bruggen veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden. De werkzaamheden vinden in eerste instantie plaats aan de Blokhuisbrug en de Rozenbrug in Woerden en de Molenbrug en de Hofbrug in Harmelen. Deze laatste brug is nog niet zo oud, waardoor er slechts op enkele onderdelen herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Blokhuisbrug
Bij de Blokhuisbrug wordt het brugdek gerenoveerd, de stalen bovenbouw hersteld en geschilderd en het bewegingswerk gereviseerd en het besturingssysteem vervangen. Ook krijgt het brugwachtershuisje een opknapbeurt en komt er een extra afsluitboom. Het betonwerk van de landhoofden wordt gereinigd en hersteld en de asfaltdeklaag aan beide zijden van de brug wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden wordt het brugdek tijdelijk vervangen door een vast brugdek om doorstroming van het verkeer mogelijk te blijven maken.

Planning
De aannemer start op vrijdagavond 7 februari om 21.00 uur met de wegafzetting. In diezelfde avond en nacht wordt de brug gedemonteerd. Op zaterdag overdag worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een tijdelijke brug. In de avond en nacht zijn er geen werkzaamheden, behoudens eventuele uitloop.
Op zondag 9 februari wordt de tijdelijke brug aangelegd. Deze klus zal tot circa 20.00 uur in de avond in beslag nemen. In de nacht zijn er geen werkzaamheden. Op maandagochtend wordt in alle vroegte de wegafzetting verwijderd en zal de Blokhuisbrug vanaf 06.00 uur weer worden opengesteld. Door inzet van een tijdelijk brugdek is de Blokhuisbrug in de periode van onderhoud voor alle verkeer toegankelijk.

Gedurende dit weekend is het pontje bij jachthaven De Greft 24 uur in bedrijf. Overdag en in de avond is er een verkeersregelaar aanwezig die pontgebruikers helpt, die minder goed ter been zijn.

Rozenbrug

Ook aan de Rozenbrug is groot onderhoud nodig waarbij het houten wegdek wordt vervangen. Tijdens de reconstructie wordt het brugdek vervangen door een vast brugdek dat alleen geschikt is voor fietsers en voetgangers. De gehele stalen bovenbouw wordt gedemonteerd en afgevoerd naar een werkplaats waar deze hersteld en opnieuw geschilderd wordt. De afsluitbomen worden vervangen en er wordt een afsluitboom bijgeplaatst aan de Rijnkade. Ook hier wordt het betonwerk van de landhoofden gereinigd en waar nodig hersteld.

Planning
De aannemer start op zaterdagochtend 15 februari om 06.00 uur met de wegafzetting en het demonteren van het brugdek en de stalen bovenbouw. Dit duurt tot ongeveer 00.30 uur.
Op zondag 16 februari wordt de tijdelijke brug aangelegd. Deze klus zal tot circa 18.00 uur in de avond in beslag nemen. In de nacht zijn er geen werkzaamheden.
Op maandagochtend wordt in alle vroegte de wegafzetting verwijderd en zal de Rozenbrug vanaf 06.00 uur weer opengesteld zijn voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer wordt omgeleid via de Kwakelbrug.

Het is de verwachting dat de Rozenbrug in het weekeinde van 3-6 april weer teruggeplaatst wordt. U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over de planning.
Meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Carlos Genders, projectleider van de gemeente Woerden, per e-mail via of via ons algemene telefoonnummer 14 0348.