Buitenvlot: investering en instemming

Door Rob van Brouwershaven (voorzitter)
4 oktober 2017

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering spraken we over het aanbrengen van een vlot om glad materiaal direct in de Oude Rijn te water te laten. Het had de voorkeur van de ALV om hier een vast, drijvend vlot voor te kiezen.

Gerard Wollenberg heeft via vele contacten (Gemeente, Provincie, Waterschap) ervoor gezorgd, dat we een vergunning hebben gekregen voor een vast, drijvend vlot van 1.20 bij 6.00 meter! Dat is dus heel mooi! Heel veel dank Gerard!

Er ligt een offerte voor een dergelijk vlot van 3.175 euro, inclusief BTW. Van dezelfde leverancier als het vlot in de insteekhaven. Dit is inclusief materiaal om het vlot vast te maken aan de bestaande beschoeiing.

Ook nu weer, wil de TC zorgen voor de bevestiging en het toegankelijk maken van dit vlot en het aanpassen van de hijsinstallatie!

Zonder tegenbericht (uiterlijk 10 oktober 2017), wil het bestuur binnenkort de formele opdracht hiertoe aan de TC geven (inclusief het bestellen van het vlot). Het bestuur ziet dekking voor dit bedrag in onze reserves.