AED Barwoutswaarder

11 september 2017
Door de secretaris

Recent hebben buurtbewoners het initiatief genomen om een AED (defibrillator) aan te schaffen.
Onze vereniging is hier enthousiast over en steunt het initiatief.

De AED zal binnenkort worden geplaatst op Barwoutswaarder 166 – vrijwel direct naast onze vereniging.

Voor vragen en om uit te leggen hoe je de AED moet bedienen is er een cursusavond gepland. De bewoners uit de buurt hebben hiervoor zeer veel belangstelling. Uiteraard is deze avond ook bedoeld voor ons, voor jou.

De cursusavond vindt plaats op dinsdag 3 oktober.

Namens onze veiligheidscoƶrdinator (Hans Papeveld) en het bestuur kan ik – in ons aller belang – deze cursus van harte aanbevelen.

Om je op te geven voor de cursusavond kan je mij – graag uiterlijk zondag 10 september a.s. – een korte mail sturen. Wil je je naam, email adres en 06 nummer vermelden onderaan je mail. Daarna laat ik de initiatiefnemers weten wie er mee doen.