Drie leden volgden opleiding ‘Roei instructeur 2’ van de Roeibond

6 november 2018 Door Cora Postema Anne, Ron en Lisette gaven al instructie aan nieuwe roeiers, toen ze door Marion en Helmy werden gevraagd om een opleiding te volgen bij de Roeibond, zodat ze met nog meer theoretische en praktische kennis instructie kunnen geven aan leden van de Krom. Niet alleen aan beginners, maar ook gevorderde roeiers kunnen van hun kennis gebruik maken. Theorie en praktijk Lees “Drie leden volgden opleiding ‘Roei instructeur 2’ van de Roeibond” verder

Incidenten in het afschrijfboek

6 november 2018 Van het bestuur Enige keren per jaar is er sprake van een incident. Soms klein – even schrikken – maar een enkele keer ook dat je je realiseert hoe kwetsbaar je kan zijn. Om inzage te krijgen in het aantal incidenten en het niveau/de ernst van het incident heeft het bestuur enige tijd geleden besloten om incidenten vast te gaan leggen. Onlangs is dit mogelijk geworden in ons online afschrijfboek. Onder het kopje ‘schade/onderhoud’ kan je nu ook ‘incident’ kiezen. Het is de bedoeling om alle incidenten hier vast te leggen. Probeer de informatie zo bondig mogelijk te formuleren. Het bestuur hoopt hiermee uiteindelijk nog beter te kunnen anticiperen op het zo veel mogelijk voorkomen van incidenten.