9 maart: Algemene Leden Vergadering

25 januari 2018
Van de secretaris

Het bestuur nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 9 maart om 20:00 uur.
De locatie is net als vorig jaar: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS te Woerden.
De agenda en de jaarverslagen volgen te zijner tijd.
Aansluitend op onze vergadering praten wij graag met iedereen na onder het genot van een drankje/hapje.

Wij verheugen ons op jullie komst. Mocht je verhinderd zijn, geef het dan even aan door aan de secretaris. e-mail: secretaris[at]rvdekrom.nl