Roeikleding bestellen

Door Michelle van der Geest 11 oktober 2017 Inmiddels heb ik bestellingen voor in totaal 10 kledingstukken. Dit betekent dat binnenkort de site opengaat om kleding te bestellen. Ieder lid kan dan kleding bestellen en daarna zal het waarschijnlijk weer een tijd duren voor er kleding besteld kan worden.  

Buitenvlot: investering en instemming

Door Rob van Brouwershaven (voorzitter) 4 oktober 2017 Tijdens de laatste algemene ledenvergadering spraken we over het aanbrengen van een vlot om glad materiaal direct in de Oude Rijn te water te laten. Het had de voorkeur van de ALV om hier een vast, drijvend vlot voor te kiezen. Gerard Wollenberg heeft via vele contacten (Gemeente, Provincie, Waterschap) ervoor gezorgd, dat we een vergunning hebben gekregen voor een vast, drijvend vlot van 1.20 bij 6.00 meter! Dat is dus heel mooi! Heel veel dank Gerard! Er ligt een offerte voor een dergelijk vlot van 3.175 euro, inclusief BTW. Van dezelfde leverancier als het vlot in de insteekhaven. Dit is inclusief materiaal om het vlot vast te maken aan de bestaande beschoeiing. Ook nu weer, wil de TC zorgen voor de bevestiging en het toegankelijk maken van dit vlot en het aanpassen van de hijsinstallatie! Zonder tegenbericht (uiterlijk 10 oktober 2017), wil het bestuur binnenkort de formele opdracht hiertoe aan de TC geven (inclusief het bestellen van het vlot). Het bestuur ziet dekking voor dit bedrag in onze reserves.

AED Barwoutswaarder

Door Hans Papeveld 4 oktober 2017
Algon, Bertine, Bert, Hermine en ik volgden gisteravond de cursus AED.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Een dergelijk apparaat hangt in het portiek van de tweede woning na De Krom richting Nieuwerbrug.
Zo’n 300 meter van De Krom. Eerst de haven van Provinciale Waterstaat, dan de containeropslag, dan woning 1 en dan woning 2. Met die beesten allemaal.
Kijk voor meer informatie ook eens hier: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/aed

Populieren worden gerooid

4 oktober 2017 De populieren die aan de weg bij onze vereniging staan zullen de komende weken gerooid gaan worden. Dat is jammer, want het zijn prachtige bomen. Maar populieren hebben een beperkte levensduur. Als ze te oud worden kunnen er gemakkelijk takken afbreken en daarmee schade aanrichten, waardoor de bomen een veiligheidsrisico vormen. Als er meer informatie beschikbaar komt zullen we dit laten weten. Zie ook de website van de gemeente Woerden: https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/bomenkap-barwoutswaarder

Brouwers en schenkers gezocht

Door de secretaris 2 oktober 2017 Onze vereniging zoekt nog mensen die één keer in de 3 maanden thee en koffie kunnen verzorgen op de zaterdag ochtend. Veel leden helpen hier al aan mee maar een paar vrijwilligers erbij zijn nodig. Onder het motto: ‘ik heb hem zelf ook’, kan ik op basis van persoonlijke jarenlange ervaring als gastheer zeggen dat dit best leuk is om te doen en het kost niet veel tijd. Je leert je clubgenoten (beter) kennen en met z’n allen maken wij er een zaterdags een gezellige ochtend van. Je kan je opgeven/nadere informatie inwinnen bij de barcommissie: etamboer[at]hetnet.nl

Geslaagd!

Door Louise Baaré 29 september 2017 Er zijn weer heel wat geslaagden! Afgelopen zaterdag zijn er examens afgenomen. Hieronder een lijst van afgenomen examens en de geslaagden. Allemaal van harte gefeliciteerd en hartelijk dank aan alle instructeurs! Scullen 1 (geen sturen 1). Els Stilma Heleen den Dulk Scullen 2 en sturen 2 Paulien Elfers Tamara Raaijmakers Hetty Verhoog Ellen Janssen Ed van Kempen Ard Egas Ebart van den Berg Scullen 3 Hetty Verhoog Ellen Janssen Ed van Kempen Ard Egas