Geslaagd!

29 november 2016 Door Louise Baaré

Het is afgelopen zaterdag druk geweest met het afnemen van de koudste examens ooit!

Geslaagd zijn:

Sturen 1 (ST1): Bauke Groeneveld Pauline Elfers Tamara Raaijmakers Alda Bons-Dolfing

Scullen 1 (SC1): Bauke Groeneveld Pauline Elfers Tamara Raaijmakers

Sturen 2 (ST2): Leo van Steijn

Scullen 2 (SC2): Leo van Steijn Katerina Rikkers-Koskuba

Allemaal van harte gefeliciteerd, en de examencommissie bedankt voor het trotseren van de poolkoude!(red)

Afschrijven op zaterdagochtend

11 november 2016

Door Louise Baaré

Zaterdagochtend is de populairste ochtend om te roeien voor onze leden. Om zo veel mogelijk mensen op die zaterdagochtend in de gelegenheid te stellen te kunnen roeien is ooit afgesproken dat een boot op zaterdag voor maximaal vijf kwartier mag worden gereserveerd en afgeschreven. In de tijd van het papieren afschrijf/reserveringsboek was het makkelijk. Datum en tijd invullen en klaar was het. Nu met het digitale afschrijf/reserveringsboek is het iets lastiger om de tijd op de juiste manier in het systeem te krijgen. In dit digitale systeem gaat het om het aanklikken van vijf blokjes, zoals hieronder aangegeven.

Het komt erg vaak voor en dan vooral bij het C-materiaal, dat op de zaterdag boten voor een langere periode worden gereserveerd en afgeschreven. Soms voor zes blokjes, dat wil zeggen anderhalf uur, maar meer komt ook voor, zoals het plaatje hieronder laat zien.

 

Mocht het fout gaan bij het reserveren en er zijn teveel blokjes aangeklikt dan kan dit direct aansluitend bij het bevestigen gecorrigeerd worden.

 

Klik op het pijltje achter 11:30 en selecteer 10:30.

Vooral op de drukke zaterdag is het vervelend wanneer er te lang wordt afgeschreven en zorgt dit voor wrijving. Andere leden van de vereniging worden met het te lang afschrijven gedupeerd en het is bovendien ook tegen de verenigingsgedachte, namelijk samen met elkaar! Iets wat in deze individualistische maatschappij steeds minder voorkomt. Het is van belang dat we dit echt doen!

Winter: roeiverboden en skiffen

11 november 2016 Door Louise Baaré Het roeiseizoen gaat deze week de winterperiode in. Daarom ter herinnering op een rijtje wanneer er een roeiverbod geldt en wat de regeling voor het skiffen in de winter betekent. Roeiverbod en weersomstandigheden Bij de beoordeling van de weersomstandigheden wordt uitgegaan van de verwachtingen van het KNMI en voor wat de betreft de buitentemperatuur van de waarde op de buitenthermometer bij de botenloodsen. Houdt er rekening mee dat de roeivereniging naast de uitlaat van de waterzuivering ligt waardoor ijsvorming in de haven soms helemaal niet of erg laat plaatsvindt. Elders op de Oude Rijn kan wel ijs liggen. De TC kondigt als het nodig is het roeiverbod af, maar er zijn situaties waarbij het onzeker is of er wel of niet geroeid kan/mag worden, Dan geldt het gezonde verstand en de eensgezindheid in de ploeg als doorslaggevend. Er geldt een roeiverbod:
  • voor alle boten (hout en kunststof) bij een dagtemperatuur van nul graden Celsius of lager.
  • voor houten boten als er bij een dagtemperatuur boven nul graden Celcius, in de daarop volgende nacht door het KNMI nachtvorst wordt voorspeld; met kunststof boten mag in dat geval tot uiterlijk 15.00 uur worden geroeid.
  • wanneer er ijs op het water ligt
  • vanaf windkracht 6
  • bij mist met zicht minder dan 100 meter – huis “Vogelaar” is niet meer zichtbaar
  • tussen halfuur na zonsondergang en halfuur voor zonsopgang, behalve bij door de vereniging georganiseerde tochten
  • bij onweer
Skiffen in de winter Skiffen in de winterperiode tot 1 april wordt door het bestuur van RV De Krom niet verboden maar ontraden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om toch het water op te gaan. Geadviseerd wordt om niet alleen het water op te gaan maar ten minste met twee skiffs te zijn en iemand op de kant te hebben die een werplijn, mobiele telefoon en thermofolie bij zich heeft. Voor de jeugd geldt dat er in de winterperiode tot 1 april niet geskiffed mag worden. Uitsluitend wanneer er een wedstrijd geroeid moet worden mag ten behoeve van de wedstrijdtraining geskiffed worden, zij het dat elke jeugdroeier een coach op de kant moet hebben die een werplijn, thermofolie en een mobiele telefoon bij zich heeft. Een coach kan niet verplicht worden een jeugd wedstrijdroeier tijdens de winterstop te begeleiden. Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat omslaan in een skiff aanzienlijk groter is dan in C- of glad materiaal. Bij omslaan dreigt een koudeshock en onderkoeling voor de roeier, met alle risico’s van dien. Wees je hiervan bewust! De algemene roeiverboden moeten te allen tijde in acht worden genomen.

Bouwberichten deel 6 (slot!)

1 november 2016 Door Bert Baaré

Morgenochtend kan er geroeid worden. We moeten nog wat ditjes en datjes doen, denk aan bestraten, riemenpaal verplaatsen, dat soort dingen. Dat is nu niet van belang.

Nog even voor alle duidelijkheid, géééén kleine wieltjes over het vlot. Het beste is voor zware boten, de boot via de toegang van het vlot te tillen tot de strip. Probeer het een beetje netjes te houden.