Wie zijn wij

De Krom is opgericht in 1991 en heeft zo’n 120 leden in alle leeftijden.

Onze vloot bestaat uit C4-en, C2-en, gladde 2-en skiffs en wherry’s. Er wordt voornamelijk scullen-geroeid waarbij elke roeier twee riemen heeft.

Ons roeiwater is goed, landschappelijk mooi, gevarieerd en rustgevend. Je kunt er verschillende kanten op.

Ons onderkomen bestaat uit twee botenloodsen en een werkplaats. We hebben geen kleedruimte, geen douches en geen kantine. Dat mag echter de pret niet drukken, we staan als een hartelijke club bekend. De keukenhoek in de botenloods is de plek van samenkomst, waar het hart van de club klopt.
Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) en maken graag gebruik van haar diensten, kennis en kunde. Wij zetten ons in om het dopingreglement van de bond na te leven bij de wedstrijden waar onze leden aan deelnemen.
Wij zetten ons waar mogelijk in om de roeisport te bevorderen. Roeien is mogelijk tot op hoge leeftijd. Iedereen die zich niet zo fit voelt of medische ongemakken heeft, kan samen met ons bekijken wat mogelijk is aan begeleiding of materiaalaanpassing.

Geschiedenis

De Woerdense roeivereniging De Krom is opgericht op 30 oktober 1991. Roeidemonstraties en een informatiekraam tijdens de Open Dagen Waterrecreatie, gehouden in mei van dat jaar, lagen hieraan ten grondslag. Men begon met één wherry, de Najade, die geschonken werd door de Utrechtse roeivereniging Viking.

De naam van onze club is afkomstig van een bocht, een krom, in de Oude Rijn op de grens van Woerden en Nieuwerbrug. In de volksmond wordt de bocht in de weg, die berucht is om zijn vele ongelukken, ook De Krom genoemd. Toen in de jaren ’30 een café aan die weg werd gebouwd kreeg het ook de naam De Krom. Thans is restaurant JanZen gevestigd in dit pand.