sturen 1 en scullen 1 (basiscursus)

Het examen van de basiscursus wordt afgenomen in een wherry.
Wanneer een cursist slaagt is hij bevoegd het commando te voeren in een wherry, E- of D-materiaal, alleen op eigen vaarwater (Woerden).
30 punten te behalen: bij minder dan 25 moet alles over worden gedaan.

De nadruk ligt op de eerste drie onderwerpen, t.w.  verantwoordelijkheid van de stuur en het inzicht in en de stuurvaardigheden van de stuur, plus wat theoretische kennis.
Het roeien zelf is in dit eerste examen van ondergeschikt belang.

Sturen 1

Verantwoordelijkheid van de stuur (5 punten, elk item 1 punt)

 • neemt initiatief tot afschrijven van de boot
 • neemt leiding bij het in- en uitbrengen van de boot
 • geeft de juiste aanwijzingen bij het in- en uitbrengen
 • heeft zorg voor het materiaal (huid, riggers van de boot stoten nergens tegenaan) en voor de roeiers
 • heeft overwicht op de ploeg (indien van toepassing: wijst roeiers op fouten in materiaalbehandeling)

Inzicht en vaardigheid (10 punten, elk item 1 punt)

  • luid en duidelijk op juiste moment (aan het begin van de haal) de juiste commando’s geven; commando’s moeten uitvoerbaar zijn
  • koersvast sturen, op juiste moment roer geven maar ook water voor- en achter in de gaten houden
  • anticiperen op situaties die zich op het water kunnen gaan voordoen
  • kunnen manoeuvreren waaronder:

– aanleggen
– strijkend kunnen aanleggen
– rond kunnen maken over bak- stuurboord
– een noodstop kunnen maken
– in smal water rond kunnen maken
– onder bruggetje wegvaren (zonder omgeklapt roer) en weer aankomen.

Het theoretische gedeelte wordt tijdens het roeien of in de  voor- of nabespreking getoetst (5 punten te behalen, vragen te kiezen uit onderstaande onderwerpen, per vraag 1 punt)

Wat voor vragen kunnen er komen:

wanneer is er een roeiverbod
wie is er verantwoordelijk voor de boot
wie schrijft de boot af en hoe lang mag je een boot afschrijven
wat te doen bij schade
de belangrijkste voorrangsregels uit het Binnenvaart Politiereglement kennen
typen boten kennen
bootonderdelen kennen
hoe en waar til je een boot
Scullen 1 (5 punten te behalen)

Er wordt op gelet dat de roeier:

   • op de juiste wijze instapt; de voeten op de juiste wijze en volgorde plaatst
   • bij het instappen de riem meeneemt
   • de riem direct uitbrengt aan de waterkant en de dol dichtdraait vóór het verstellen van het voetenbord
   • op de juiste wijze het voetenbord afstelt
   • de commado’s van de stuur zonder aarzeling opvolgt
   • de slag kan volgen of in elk geval een aantal slagen regelmatig kan roeien

 

N.B. Fouten die niet voor zouden mogen komen zijn:
met hoge polsen roeien
direct de armen bijtrekken
rugopzwaai